Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Ta oddelek ni upošteven. Služba Severne Irske za odškodnine obravnava le zahteve, ki nastanejo na Severnem Irskem.


Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

-

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

– zahtevo?

– dokazila? -

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

-

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

-

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

-

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

-

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

-

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

-

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

-

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

-

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

-

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

-

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

-

Zadnja posodobitev: 15/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.