Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike – Oddelek za rehabilitacijo in odškodnine.

Telefon: +421 288891225
Telefaks: +421 288891579

Elektronski naslov: victims@justice.sk
Spletišče: https://www.justice.gov.sk

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Ni mogoče neposredno komunicirati z Ministrstvom za pravosodje Slovaške republike. Za čezmejne zahtevke se je treba obrniti na pomožni organ v domači državi.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

  • zahtevo?
    V slovaščini.
  • dokazila?
    V slovaščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike ne poskrbi za prevod potrebnih dokazil. Prevod in s tem povezane stroške plača žrtev kaznivega dejanja.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Za postopek se ne plača nobena pristojbina.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Pri presoji zahteve za odškodnino navzočnost žrtve nasilnega kaznivega dejanja ni potrebna. Morebitno zaslišanje opravi zaprošeni pomožni organ ali slovaški organi z uporabo tehničnih sredstev za avdiovizualni prenos. Zato potni stroški ne nastanejo in jih ni treba vračati.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Zakon ne določa osebne navzočnosti vložnika zahtevka v odškodninskem postopku. Pri presoji zahteve za odškodnino navzočnost žrtve nasilnega kaznivega dejanja ni potrebna.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Za določitev odškodnine za bolečine in trpljenje je potreben zdravniški izkaz, ki izpolnjuje zahteve iz slovaške zakonodaje. Vendar je še vedno mogoče, da bo zdravstveno stanje ocenil zdravnik v Slovaški republiki na podlagi zdravniških izkazov, izdanih v državi stalnega prebivališča.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Potni stroški ne bodo povrnjeni.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike odloči v šestih mesecih po prejemu popolne zahteve.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V slovaščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Pred sodiščem.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

V slovaški zakonodaji ni predvidena pravna pomoč posebej za uveljavljanje odškodnine. Mogoče pa je uporabiti splošno državno pravno pomoč, ki jo zagotavlja center za pravno pomoč, ali za pomoč zaprositi eno od organizacij, ki zagotavlja pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike samo zagotavlja osnovne smernice za uveljavljanje odškodnine.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Na Slovaškem obstajajo nevladne organizacije, ki zagotavljajo pomoč in podporo žrtvam nasilnih kaznivih dejanj in so osredotočene na določene žrtve. Zmožnosti posameznih organizacij za zagotavljanje pomoči pri odškodninskih zahtevkih v čezmejnih primerih so v glavnem odvisne od njihovih kadrovskih zmogljivosti.

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.