Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj (Brottsoffermyndigheten).

Storgatan 49
Umeå, Švedska

Telefon: +46 90708200
Telefaks: +46 90178353

Elektronski naslov: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Spletišče: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Poštni naslov:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da; če se je kaznivo dejanje zgodilo na Švedskem, se zahteva lahko pošlje neposredno na švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

V katerem jeziku odškodninski organ sprejema:

– zahteve?

– dokazila?

Zahteva in dokazila se sprejmejo v švedskem in angleškem jeziku.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Stroške prevajanja nosi švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Navzočnost vložnika ni potrebna. Obravnava poteka pisno.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Obstajajo možnosti za tolmačenje, če je to potrebno med postopkom.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Zdravniška spričevala in zdravstvena dokumentacija iz drugih držav se lahko sprejmejo. Če je potrebna dodatna ocena, švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj običajno vključi zdravnike, da pripravijo strokovno mnenje na podlagi razpoložljivih zdravstvenih izkazov.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Zdravniški pregled na Švedskem običajno ni potreben, če prebivate v drugi državi EU. Vendar pa obstaja možnost povračila stroškov, če je potrebno opraviti nadaljnje tovrstne preiskave.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Čas obravnave je odvisen od narave primera in delovne obremenitve organa. Povprečni čas obravnave je običajno približno tri mesece, vendar je lahko potrebno manj ali več časa. Primeri se obravnavajo po vrstnem redu prejema in običajno ni prednostnih zadev.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba bo v švedščini. Če ne govorite švedsko, boste prejeli tudi povzetek odločbe v angleščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Odločb švedskega organa za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ni mogoče izpodbijati, lahko pa organ spremeni svojo odločitev na podlagi zahteve ali na svojo pobudo, če se pojavijo nove okoliščine ali če za to obstajajo drugi razlogi.

Vložnik, ki z odločbo ni zadovoljen, organu pošlje pisno zahtevo za ponovno obravnavo zadeve. V zahtevi je treba navesti želeno spremembo in razloge zanjo. Zahtevi je treba priložiti morebitno dopolnilno gradivo.

Vložnik lahko vedno zahteva, da odločbo, ki ga zadeva, ponovno prouči komisija za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Nämnden för brottsskadeersättning).

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Nadomestilo za stroške pravnega zastopanja se dodeli le, če so za to posebni razlogi. Za uveljavljanje odškodnine za škodo, nastalo s kaznivim dejanjem, pomoč odvetnika običajno ni potrebna. Zahtevo je razmeroma enostavno vložiti. Organ mora tudi zagotoviti informacije in svetovanje osebam, ki uveljavljajo odškodnino, ter pridobiti dokaze, ki so potrebni za odločitev o zadevi.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Če želite vložiti zahtevo ali če imate kakršna koli vprašanja o odškodninah v čezmejnih primerih, se je za pomoč in informacije najbolje obrniti na švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj. Informacije so na voljo na https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Organ lahko tudi pokličete na telefonsko številko +46 90708200.

Zadnja posodobitev: 22/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.