Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet

Information om hur ett EU-land bedömer ansökningar om ersättning

Den som utsatts för brott under en utlandsvistelse (i ett EU-land som man inte bor i) kan ansöka om ersättning hos biståndsmyndigheten i det land man bor. Biståndsmyndigheten översätter och vidarebefordrar ansökan till beslutsmyndigheten i det EU-land där brottet begicks. Beslutsmyndigheten ansvarar för bedömningen av ansökan och utbetalningen ersättningen.

Här finns information om hur ansökan bedöms av beslutsmyndigheten i det EU-land där brottet begicks.

Det är en bra idé att läs informationen om det land där brottet begicks.

Klicka på en flagga för att få mer ingående information om det landet.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.