Potraživanje naknade od počinitelja

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Naknadu štete moguće je zatražiti u kaznenom postupku. Ako želite zatražiti naknadu štete od osumnjičenika u kaznenom predmetu možete popuniti obrazac zahtjeva za naknadu štete (Verzoek tot schadevergoeding). Informacije i savjete o popunjavanju obrasca možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland). Organizacija Potpora žrtvama Nizozemska može vam pomoći da utvrdite gubitak ili štetu.

Isto je tako moguće tražiti naknadu štete od počinitelja u parničnom postupku. Takvi se postupci obično pokreću kada nije moguće dobiti naknadu štete na drugi način.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Ako javni tužitelj odluči kazneno goniti osumnjičenika, provest će se kazneni postupak. Zahtjev za naknadu štete dobit ćete poštom. Ured javnog tužitelja zamolit će vas da popunjeni obrazac dostavite u roku od 14 dana. Ako obrazac ne možete dostaviti u roku od 14 dana, trebali biste se obratiti Službi za potporu žrtvama (Slachtofferloket) kako biste zatražili produljenje roka.

Informacije i savjete o tom pitanju možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Gubitke koje ste pretrpjeli trebali biste navesti u obrascu zahtjeva za naknadu štete. Materijalne je gubitke, odnosno gubitke koji se mogu izraziti u financijskom obliku potrebno unijeti u obrazac pod pitanjem 4.a. Ako usto patite od psihičkih i/ili fizičkih poremećaja, možete tražiti naknadu nematerijalne štete uzrokovane boli i patnjom nakon nemilog događaja. Takvu nematerijalnu štetu treba navesti pod pitanjem 4.b. Pod pitanjem 4.c trebate navesti emocionalnu štetu. To se odnosi na bol, tugu i gubitak kvalitete života koje je osoba pretrpjela nakon smrti ili ozljede voljene osobe. Naknadu emocionalne štete u određenim slučajevima može dobiti najbliži srodnik preminule žrtve ili rođak žrtve koja je zadobila ozbiljnu i trajnu ozljedu.

Dodatne Informacije o popunjavanju obrasca možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska. Organizacija Potpora žrtvama Nizozemska može vam pomoći da utvrdite gubitak ili štetu.

Ako vi sami niste žrtva, ali ste snosili troškove za žrtvu (na primjer, putne troškove, troškove liječenja ili troškove popravka), možete ih prijaviti na ovom obrascu. U tom se slučaju takva „neizravna šteta” ne bi trebala navoditi na žrtvinu obrascu zahtjeva; umjesto toga, trebali biste zatražiti vlastiti obrazac od lokalne službe za potporu žrtvama.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ako želite zatražiti naknadu štete od osumnjičenika u kaznenom predmetu možete popuniti obrazac zahtjeva za naknadu štete. Dodatne Informacije o popunjavanju obrasca možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Informacije i savjete o tom pitanju možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Informacije o sudskim i drugim pristojbama možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Informacije o pravnoj pomoći prije i/ili tijekom postupka možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

U kojim slučajevima kazneni sud može odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Informacije i savjete o tom pitanju možete pronaći na internetskim stranicama organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Da, protiv takve odluke možete se žaliti.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Izvršenje kazne započet će čim presuda počinitelju postane pravomoćna. Ako se od počinitelja zahtijeva naknada štete, Ured javnog tužitelja naložit će CJIB-u (Središnjoj pravosudnoj agenciji za naplatu) da u vaše ime naplati odštetu. Ako počinitelj ne plati dugovani iznos 8 mjeseci nakon odluke javnog tužitelja ili suda, vlada vam može platiti dio naknade štete u obliku predujma. O tome će vas u pisanom obliku obavijestiti CJIB. Ako imate pitanja o dobivanju predujma, obratite se organizaciji Potpora žrtvama Nizozemska.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.