Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскичешкидатскинемскиестонскигръцкианглийскифренскихърватскииталианскилатвийскилитовскиунгарскималтийскиполскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.
Swipe to change

Претендиране на обезщетение от извършителя

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство), и към кого трябва да се обърна?

За обезщетение може да се претендира по време на наказателното производство.

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Информация и съвети по този въпрос могат да бъдат получени от нидерландската организация за подкрепа на жертвите (Slachtofferhulp Nederland).

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Информация и съвети по този въпрос могат да бъдат получени от нидерландската организация за подкрепа на жертвите.

Има ли специални формуляри за такива искове?

Информация и съвети по този въпрос може да бъдат получени от нидерландската организация за подкрепа на жертвите.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Информация и съвети по този въпрос може да бъдат получени от нидерландската организация за подкрепа на жертвите.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Информация и съвети по този въпрос може да бъдат получени от нидерландската организация за подкрепа на жертвите.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Информация и съвети по този въпрос може да бъдат получени от нидерландската организация за подкрепа на жертвите.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

Информация и съвети по този въпрос може да бъдат получени от нидерландската организация за подкрепа на жертвите.

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Да.

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

От 2011 г. насам жертвите на престъпления с насилие или на сексуални престъпления и техните роднини имат възможност да получат аванс по своя иск в определени случаи. От 1 януари 2016 г. такъв аванс се предоставя и на жертвите на други престъпления. Станали сте жертва на престъпление с насилие или на сексуално престъпление? Ако е така, можете да получите пълния размер на обезщетението като аванс.

Станали сте жертва на друг вид престъпление? В такъв случай можете да получите не повече от 5000 ЕUR като аванс. Повече информация можете да намерите на: https://www.cjib.nl/en.

Последна актуализация: 26/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.