Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Informace o způsobu, jak požadovat odškodnění od pachatele trestného činu

Příslušným nástrojem práva EU pro tuto oblast jesměrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (směrnice o právech obětí).

Podle článku 16 směrnice o právech obětí mají všechny oběti trestných činů nárok na rozhodnutí o odškodnění od pachatele v průběhu trestního řízení.

Zde naleznete infomace, jak požadovat odškodnění od pachatele v průběhu soudního řízení (trestního řízení).

Pro získání informací, které se týkají Vašeho případu, doporučujeme konzultovat informace týkající se země EU, ve které proběhne trestní řízení.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.