Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Malta

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Žádost o náhradu škody lze podat u občanskoprávního soudu (Qorti Ċivili).

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žádost byste měli předložit s písemnými podáními.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

Můžete předložit žádost týkající se hmotné škody společně s podpůrnými dokumenty.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Žádný zvláštní formulář neexistuje.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Příjem, faktury, odhady a další důležité podpůrné dokumenty.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Ano, ale jsou minimální.

Mohu si před řízením a/nebo v jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, můžete využít právní pomoc.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

V případě vynesení osvobozujícího rozsudku.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Případně prostřednictvím zásahu státního zástupce.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Toto by měl pomoci zajistit právní zástupce poskytující právní pomoc vydáním předepsaných nebo zákonných příkazů k vykonání rozsudku (například usnesení o nařízení exekuce, příkaz k zajištění atd.).

Poslední aktualizace: 19/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.