Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης. Αν επιθυμείτε να αξιώσετε αποζημίωση από τον ύποπτο σε ποινική υπόθεση, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης αποζημίωσης (Verzoek tot schadevergoeding). Πληροφορίες και συμβουλές για τη συμπλήρωση του εντύπου διατίθενται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες). Η εν λόγω οργάνωση μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη ζημία που έχετε υποστεί.

Επιπλέον, μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο αστικής δίκης. Συνήθως, αστική δίκη κινείται μόνο αν έχει αποδειχθεί αδύνατο να ληφθεί αποζημίωση με άλλον τρόπο.

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του υπόπτου, θα διεξαχθεί ποινική δίκη. Στην περίπτωση αυτή, θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά το έντυπο της αίτησης αποζημίωσης. Η εισαγγελία θα σας ζητήσει να της επιστρέψετε το έντυπο συμπληρωμένο εντός 14 ημερών. Αν διαπιστώσετε ότι αδυνατείτε να επιστρέψετε το έντυπο εντός 14 ημερών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης Θυμάτων (Slachtofferloket) για να ζητήσετε παράταση.

Σχετικές πληροφορίες και συμβουλές παρέχονται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες).

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Θα πρέπει να προσδιορίσετε τις ζημίες που έχετε υποστεί στο έντυπο της αίτησης αποζημίωσης. Οι υλικές ζημίες σας, δηλαδή οι ζημίες σας που μπορούν να εκφραστούν σε χρήμα, θα πρέπει να καταγραφούν στην ερώτηση 4a του εντύπου. Αν υποστήκατε επίσης ψυχολογική και/ή σωματική ζημία, μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υποστήκατε λόγω του πόνου και της ταλαιπωρίας σας μετά το συμβάν. Η εν λόγω ηθική βλάβη σας θα πρέπει να καταγραφεί στην ερώτηση 4b. Στην ερώτηση 4c του εντύπου καταγράφεται η συναισθηματική οδύνη. Ως συναισθηματική οδύνη νοείται ο πόνος, το πένθος και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής που βιώνει ένα πρόσωπο όταν πεθαίνει ή τραυματίζεται κάποιος αγαπημένος του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στενοί συγγενείς θύματος που απεβίωσε ή θύματος που υπέστη σοβαρή και μόνιμη βλάβη μπορούν να λάβουν αποζημίωση για συναισθηματική οδύνη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου διατίθενται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες). Η εν λόγω οργάνωση μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη ζημία που έχετε υποστεί.

Ακόμη και αν δεν είστε εσείς το θύμα, αν έχετε υποβληθεί σε έξοδα για το θύμα (π.χ. έξοδα ταξιδίου, ιατρικά έξοδα ή έξοδα για επισκευές), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο για να δηλώσετε τα έξοδά σας αυτά. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω «μετατοπισμένη ζημία» δεν θα πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο της αίτησης του θύματος αντίθετα, θα πρέπει να ζητήσετε δικό σας έντυπο από το Γραφείο Υποστήριξης Θυμάτων της περιοχής σας

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Αν επιθυμείτε να αξιώσετε αποζημίωση από τον ύποπτο σε ποινική υπόθεση, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης αποζημίωσης (Verzoek tot schadevergoeding). Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου διατίθενται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες).

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Σχετικές πληροφορίες και συμβουλές παρέχονται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες).

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωσή μου;

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά τέλη και τα λοιπά έξοδα παρέχονται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες).

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να λάβω τέτοια συνδρομή αν δεν κατοικώ στη χώρα στην οποία διεξάγεται η δίκη;

Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες λήψης δωρεάν νομικής συνδρομής πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρέχονται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες).

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Σχετικές πληροφορίες και συμβουλές παρέχονται στον ιστότοπο της οργάνωσης Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες).

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Ναι, μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης αυτής.

Αν το δικαστήριο μου επιδικάσει αποζημίωση, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η απόφαση θα εκτελεστεί κατά του δράστη και τι βοήθεια μπορώ να λάβω για να το διασφαλίσω αυτό;

Η εκτέλεση της ποινής ξεκινά αμέσως μετά την τελεσιδικία της καταδίκης του δράστη. Αν ο δράστης υποχρεούται να σας καταβάλει αποζημίωση, η εισαγγελία θα δώσει εντολή στην Κεντρική Δικαστική Υπηρεσία Είσπραξης Οφειλών (Centraal Justitieel Incassobureau — CJIB) να εισπράξει την αποζημίωση για λογαριασμό σας. Αν 8 μήνες μετά την απόφαση του εισαγγελέα ή του δικαστηρίου ο δράστης δεν έχει ακόμη καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, το Δημόσιο μπορεί να σας καταβάλει μέρος της αποζημίωσης υπό τη μορφή προκαταβολής. Η Κεντρική Δικαστική Υπηρεσία Είσπραξης Οφειλών θα σας αποστείλει σχετική επιστολή. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη λήψη προκαταβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργάνωση Slachtofferhulp Nederland (Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες).

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.