Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Sinulla on oikeus liittää tekijää koskevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn vahingonkorvausvaatimus. Tällöin tuomioistuin voi lopullisessa päätöksessään rangaistuksen lisäksi velvoittaa rikoksentekijän korvaamaan vahingon. Voit hakea korvausta myös erikseen siviilioikeudellisessa menettelyssä.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Milloin tahansa ennen ensimmäistä tuomioistuinkäsittelyä ja ennen todisteiden vastaanottamista.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja missä muodossa vaatimus olisi esitettävä (vaatimuksen kokonaismäärä vai erittely yksittäisistä vahingoista, ansionmenetyksistä ja koroista, vai molemmat)?

On täsmennettävä, mitä vahingonkorvausta vaaditaan, ja määriteltävä ja näytettävä toteen yksittäiset vahingot.

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Ei.

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

On kokonaan omassa harkintavallassasi, mitä todisteita toimitat tuomioistuimelle vaatimuksesi tueksi. Päätöksen tekeminen hakijan hyväksi edellyttää luonnollisestikin kattavia ja vakuuttavia todisteita.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Ei.

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

Kyllä, omalla kustannuksellasi.

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Jos et ole pystynyt osoittamaan vahingon määrää tai jos tarvittava todisteiden vastaanottaminen pitkittäisi rikosoikeudenkäyntiä. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuin siirtää vahingonkorvausvaatimuksesi siviilioikeudelliseen menettelyyn.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Sinulla on oikeus hakea muutosta, kunnes vahingonkorvausta koskeva tuomiolauselma on annettu.

Jos tuomioistuin myöntää minulle vahingonkorvausta, kuinka voin varmistaa, että rikoksentekijää vastaan annettu tuomio pannaan täytäntöön, ja mitä apua voin saada tämän varmistamiseksi?

Jos rikoksentekijä laiminlyö sen, mihin hänet on velvoitettu, voit hakea tuomioistuimelta tuomion täytäntöönpanoa tuomioistuimen valtuuttaman ulosottomiehen välityksellä.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.