Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä

Vahingonkorvauksen hakeminen rikoksentekijältä

Rikoksentekijältä haettavia vahingonkorvauksia koskeva EU:n säädös on rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU (uhrien oikeuksia koskeva direktiivi).

Kaikilla rikoksen uhreilla on direktiivin 16 artiklan mukaan oikeus saada rikosoikeudenkäynnin kuluessa päätös, jolla rikoksentekijä velvoitetaan maksamaan hänelle vahingonkorvaus.

Näillä sivuilla kerrotaan, miten rikoksentekijältä haetaan vahingonkorvausta rikosoikeudenkäynnin yhteydessä.

Oman tilanteesi kannalta hyödyllistä tietoa löydät sen jäsenvaltion kohdalta, jossa rikosoikeudenkäynti tapahtuu.

Pääset kansallisiin tietoihin valitsemalla kyseisen maan lipun.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.