Potraživanje naknade od počinitelja

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Jedini je preduvjet podnijeti zahtjev u adhezijskom postupku (Adhäsionsantrag) [imovinskopravni zahtjev u okviru kaznenog postupka] u kojem su u potpunosti opisani njegov predmet i osnova (vidjeti pitanje 3. za detalje). Zahtjev može biti upućen policiji, uredu javnog tužitelja ili nadležnom sudu (vidjeti pitanje 2.).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjev možete iznijeti u pisanom obliku pri prijavi kaznenog djela policiji. Zahtjev može biti podnesen i naknadno uredu javnog tužitelja u pisanom obliku ili ga može evidentirati službenik suda (u odjelu Rechtsantragsstelle (odjel njemačkih sudova kojem se mogu podnijeti zahtjevi i druge izjave)). Zahtjev možete iznijeti i usmeno na glavnoj raspravi.

Općenito se preporučuje da zahtjev podnesete što prije, među ostalim i zato kako biste izbjegli da se odluka ne donese zbog znatnih kašnjenja u postupku.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U zahtjevu biste trebali jasno navesti što tražite od optuženika i zašto. U pravilu, ako tražite novčani iznos kao naknadu za financijski gubitak (npr. neostvareni prihodi, oštećena imovina), trebali biste ga precizno navesti. S druge strane, odluku o iznosu naknade za bol i patnju (Schmerzensgeld) moguće je prepustiti sudu. Međutim, čak biste i tada trebali navesti približni iznos i osnovu za izračun ili procjenu iznosa naknade. Morate što detaljnije predočiti činjenice koje opravdavaju vaš zahtjev (npr. opis kaznenog djela, informacije o ozljedama i šteti na imovini).

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne, nema posebnog obrasca.

Primjer zahtjeva u okviru adhezijskog postupka naveden je na str. 63 (primjer br. 5) Vodiča za žrtve (eng. Guide for victims, njem. Opferbibel) koji je objavilo Savezno ministarstvo za pravosuđe i zaštitu potrošača. Vodič za žrtve o pravima oštećenih stranaka u kaznenom postupku dostupan je među ostalim na https://www.hilfe-info.de/ pod rubrikom „Publications” u verziji internetske stranice na engleskom jeziku.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Trebali biste nabrojiti ili iznijeti sve dostupne dokaze koji potvrđuju i podupiru vaš zahtjev (npr. računi, potvrde). Možete i izričito navesti izvješća i izjave svjedoka koje ste dali policiji ili samu optužnicu.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ako u svojstvu podnositelja zahtjeva dobijete zatraženu naknadu, neće vam biti naplaćene sudske pristojbe. Sve troškove koje ste morali snositi, npr. neostvareni prihodi zbog sudjelovanja u sudskim postupcima, snosit će optuženik.

Ako vaš zahtjev ne bude odobren ili bude tek djelomično odobren, ako povučete zahtjev ili ako se sud suzdrži od donošenja odluke, sud će, nakon razmatranja, odlučiti o tome tko treba snositi sudske troškove i troškove stranaka (npr. pravni troškovi).

Za razliku od građanskih predmeta, čak i ako zahtjev za naknadu nije prihvaćen, kao oštećena stranka ne morate platiti sudske pristojbe.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Angažirati odvjetnika nije posve neophodno, ali u određenim se slučajevima preporučuje. Na primjer, u slučaju složenog predmeta koji uključuje nekoliko počinitelja, ako postoje poteškoće u pogledu građanskopravne odgovornosti ili ako sud odluči da naknade (npr. novčani iznos) moraju biti dodijeljene postupkom izvršenja. Pravnu pomoć za pokriće troškova odvjetnika možete dobiti ako su ispunjeni svi zakonski uvjeti (posebno potrebitost).

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud neće donijeti odluku o zahtjevu za naknadu štete ako je optuženik oslobođen optužbe ili je postupak obustavljen, ako je prema mišljenju suda zahtjev nedopušten ili neutemeljen ili ako, u iznimnim slučajevima, nije primjereno donijeti odluku o naknadi u kaznenom postupku.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine?

Možete podnijeti žalbu protiv odluke suda da se suzdrži od donošenja odluke o zahtjevu jer smatra da uvjeti za donošenje odluke o zahtjevu nisu ispunjeni.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Presude u adhezijskim postupcima i nagodbe donesene u adhezijskom postupku mogu se izvršiti u skladu s općim pravilima izvršenja. Izvršenje se provodi na temelju izvršnog primjerka donesene presude ili nagodbe koje izdaje službenik kaznenog suda.

Posljednji put ažurirano: 06/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.