Potraživanje naknade od počinitelja

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti građanskom sudu (Qorti Ċivili).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Svoj biste zahtjev trebali predočiti zajedno s podnescima.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Zahtjev za naknadu materijalne štete možete podnijeti zajedno s popratnim dokumentima.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Potvrdu o dohotku, račune, procjene i druge relevantne popratne dokumente.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, no one su minimalne.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, možete dobiti pravnu pomoć.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

U slučaju oslobađajuće presude.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Mogli biste se žaliti preko tužitelja.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Mogu se izdati propisani i zakonski nalozi za izvršenje (na primjer, nalog za pljenidbu, nalog za oduzimanje itd.), a u njihovu pribavljanju trebao bi vam pomoći odvjetnik za pravnu pomoć.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.