Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Potraživanje naknade od počinitelja

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Ako optuženik prizna krivnju ili je proglašen krivim, sud može naložiti optuženiku da vam plati naknadu.  Sud će vam se obratiti ako je izdan nalog za plaćanje naknade. Ako ne želite naknadu štete, što je prije moguće obavijestite Krunski ured i službu javnog tužiteljstva.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Nije primjenjivo.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Nije primjenjivo.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Nije primjenjivo.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Nije primjenjivo.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Nije primjenjivo.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Nije primjenjivo.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Nije primjenjivo.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Nije primjenjivo.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.