Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címeznem a követelésemet?

A Bolgár Köztársaság büntetőeljárásról szóló törvénykönyve (Nakazatelno-procesualen kodeks) határozza meg az eljárást, amelynek segítségével a bűncselekmények áldozatai kártérítési keresetet érvényesíthetnek a büntetőeljárásban. Amennyiben az áldozat nem nyújt be kártérítési keresetet a büntetőeljárásban, vagy véleménye szerint a megítélt kártérítés nem fedezi az elszenvedett károkat, a kárfelelősségről és a szerződésekről szóló törvény (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) értelmében kártérítési keresetet nyújthat be a polgári bíróság előtt, amely bíróság a polgári perrendtartás (Grazhdanski procesionalen kodeks) alapján bírálja el az ügyet.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A polgári jogi kártérítési igény érvényesítése iránti, illetve az arra vonatkozó keresetet, hogy az áldozat polgári jogi igényét a bírósági eljárás során elbírálják az első fokon eljáró bírósághoz az előzetes meghallgatás megkezdése előtt kell benyújtani. A bíróság az előzetes meghallgatásról értesítést küld. Az áldozat vagy annak örököse az értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül kérelmezheti a polgári eljárás vagy a magánvádas eljárás egyesítését, a jogi személyek pedig ezt magánfélként tehetik meg.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell azt előterjesztenem (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolnom a veszteségeket, az elmaradt hasznot és kamatokat?

A polgári jogi keresetet az áldozat vagy az áldozat képviselője nyújthatja be. A keresetet szóban és írásban is be lehet nyújtani. A polgári jogi keresetnek a következőket kell tartalmaznia: a kérelmezőnek és annak a személynek a teljes nevét, akivel szemben a kérelmet benyújtják; a büntetőeljárást, amelyben a polgári jogi kereset előterjesztésre kerül; a károkat okozó bűncselekményt, valamint a megtérítendő károk típusát és összegét. A bírósági eljárásban a polgári jogi keresetet az alperessel és a bűncselekménnyel okozott kárért polgári jogi felelősséggel tartozó személlyel szemben lehet benyújtani.

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Nem.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

A bizonyítékokat a bírósági eljárás során kell benyújtani. A polgári jogi keresetet benyújtó fél a következőkre jogosult: részvétel a bírósági eljárásban; a polgári jogi igény biztosítása érdekében biztosítási intézkedés kérelmezése; betekintés az ügy adataiba és a szükséges kivonatok beszerzése; bizonyítékok benyújtása; kérelmek, észrevételek és kifogások benyújtása, valamint a fél jogait és jogos érdekeit sértő bírósági határozatok megtámadása.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Az áldozat nem köteles bírósági illetéket vagy az áldozat polgári keresetéhez kapcsolódó egyéb költségeket fizetni.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is kaphatok, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Az áldozat vagy a polgári keresetet benyújtó fél megbízhat ügyvédet. Amennyiben az áldozat/magánfél bizonyítja, hogy nem engedheti meg magának, hogy ügyvédet bízzon meg, ugyanakkor ügyvéddel kíván eljárni és ez az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja, az első fokon eljáró bíróság ügyvédet nevez ki számára.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

Az első fokon eljáró bíróság az előzetes meghallgatáson kihirdetett határozattal dönt a polgári követelésről. Amennyiben a bíróság elutasítja a kereset elbírálását, ezt indokolnia kell. Az elutasítással szemben nincs lehetőség fellebbezésre.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

A büntetőbíróság polgári kereset tárgyalását elutasító határozatával szemben nincs lehetőség fellebbezésre. Az áldozat polgári bíróság előtt kártérítési keresetet nyújthat be, ilyen esetben az ügyet a polgári perrendtartás szabályai szerint kell elbírálni. Amennyiben büntetőeljárás van folyamatban, a polgári bírósághoz benyújtott polgári követelés tárgyalását a büntetőeljárás lezárásáig fel kell függeszteni.

Amennyiben a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az erről szóló határozat az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

Az elkövető elítélését követően az áldozat végrehajtási intézkedésre irányuló kérelmet nyújthat be a bírósághoz. A végrehajtási intézkedés lehetővé teszi az áldozat számára, hogy felkérje a bírósági végrehajtót a bíróság által megítélt kártérítés érvényesítésére.

Utolsó frissítés: 25/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.