Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címezni a követelésemet?

A büntetőbíróság általános hatáskörrel rendelkezik a büntetőeljárásban korlátozott összegű kártérítés megítélésére a bűncselekmény áldozata részére, feltéve, hogy a vádlott bűnösségét megállapítja. A bíróságok azonban ritkán gyakorolják ezt a hatáskört, az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem volt erre példa.

Ezekben az esetekben az áldozat kereset benyújtásával polgári eljárásban követelhet kártérítést az elkövetőtől.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A kérelmet a büntetőeljárás befejezése után kell benyújtani polgári jogi kereset formájában. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez az a büntetőeljárástól elkülönült, független eljárás.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolni a veszteségeket, elmaradt hasznot és a kamatokat?

Bármely veszteség és kár megtérítését követelheti a különböző típusú károk, például testi sérülés, fájdalom és a szenvedés, elmaradt haszon és törvényes kamat meghatározásával.

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Igen, az eljárást megindító irat. Ezt a formanyomtatványt a bíróság hivatalához (titkárságához) kell benyújtani. Tartalmazhatja a kérelmező teljes követelését vagy a követelés rövid ismertetését, amelyhez később benyújtanak egy részletesebb keresetet.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

A követelést alátámasztó bizonyíték olyan bizonyíték, amely igazolja az elszenvedett kárt.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Igen, a követeléshez kapcsolódó eljárás díja és költsége az igényelt kártérítés mértékétől függ.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Az eljárás bármely szakaszában részesülhet jogi segítségnyújtásban, feltéve, hogy jogosult rá, azaz ha megfelel a törvényben megállapított feltételeknek. A polgári ügyekben a törvény által meghatározott egyezmények alapján biztosítják a jogi segítségnyújtást az emberi jogok megsértésével kapcsolatos ügyekben. A jogi segítségnyújtás ingyenes konzultációt, támogatást és képviseletet foglal magában, és megilleti a másik országban tartózkodási hellyel rendelkező személyeket is.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

Nem alkalmazandó – lásd fent.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

Nem alkalmazandó – lásd fent.

Ha a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

A kártérítést megállapító bírósági ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében az ítéletet kézbesítik az alperesnek (terheltnek), akinek teljesítenie kell az abban foglaltakat. Az elkövető önkéntes teljesítése hiányában a felperes (áldozat) végrehajtási eljárást kezdeményezhet az alperes teljesítésének kikényszerítése érdekében.

Utolsó frissítés: 11/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.