Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címeznem a követelésemet?

Ön jogosult az elkövetővel szembeni kártérítési követelés benyújtásával a büntetőeljáráshoz csatlakozni. Ilyen esetben a bíróság a jogerős határozatában a büntetés kiszabása mellett kártérítés fizetésére kötelezheti az elkövetőt. Emellett polgári peres eljárásban külön is érvényesítheti a kártérítési jogát.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A bíróság első tárgyalása előtt bármikor, a bizonyítékok felvételét megelőzően .

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell azt előterjesztenem (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolnom a veszteségeket, az elmaradt hasznot és kamatokat?

Részletesen meg kell határozni, hogy a kár szenvedett személy mit követel, valamint ismertetni és bizonyítani kell az egyes károkat.

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Nem.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Kizárólag az Ön mérlegelésétől függ, hogy milyen bizonyítékokat ad elő a bíróságon a követelése alátámasztása érdekében. Természetesen a kedvező határozathoz elengedhetetlen a teljes és meggyőző bizonyítás.

Kell-e bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Nem.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is kaphatok, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Igen, a saját költségén.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be vagy elutasítja a kérelmemet?

Amennyiben nem bizonyította a kár mértékét vagy ha a szükséges bizonyításfelvétel meghosszabbítja a büntetőeljárást. Ilyen esetben a bíróság a kártérítési keresetét polgári jogi útra tereli.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

A kártérítésre vonatkozó ítélet meghozataláig jogosult fellebbezni.

Amennyiben a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az erről szóló határozat az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

Amennyiben az elkövető nem teljesíti a számára előírt kötelezettséget, kérelmezheti a bíróságtól, hogy a határozatot bírósági végrehajtó hajtsa végre.

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.