Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Dánia

Tartalomszolgáltató:
Dánia

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címeznem a követelésemet?

A kérelmező kártérítés iránti igényét a büntetőeljárás során a bíróság előtt kell előterjeszteni. Ebben az esetben a bíróság dönt, hogy elbírálja-e az igényt vagy nem. Ez attól függhet, hogy az elkövető vitatja-e a követelést, illetve, hogy vannak-e az igényt alátámasztó iratok, annak mértékét is beleértve.

Az igényt a bíróság előtt kell írásban vagy szóban előterjeszteni az elkövetővel szemben, annak érdekében, hogy az elkövetőnek legyen lehetősége reagálni arra. Erre a tárgyaláson való személyes részvétel révén vagy képviselő (rendszerint pártfogó ügyvéd) útján kerülhet sor.

Az igény a rendőrségnek is benyújtható, amely ezt követően azt bármely bírósági eljárás részévé teheti.

Noha az igényt a büntetőeljárás során a bíróság bírálja el, a kérelmező kérelmét a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság részére is megküldheti. Ez különösen azokban az ügyekben releváns, amelyekben az elkövető az ítélet alapján nem köteles kártérítést fizetni.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A kártérítési igényeket már az első rendőrségi kihallgatás során elő lehet terjeszteni és azokat legkésőbb a bírósági tárgyalás időpontjáig be kell nyújtani.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell azt előterjesztenem (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolnom a veszteségeket, az elmaradt hasznot és kamatokat)?

Amennyiben olyan kárt szenvedett el, amelyért az elkövető a felelős, akkor e kár megtérítését kérheti. A dán kártérítési törvény egyebek mellett tartalmaz több olyan tételt is, amelyek vonatkozásában az igénylő kártérítést kérhet.

E tételek közé tartoznak a következők:

 • A kezelés költsége
 • Kiesett kereset
 • Fájdalom és szenvedés
 • Maradandó károsodás
 • Keresőképesség elvesztése
 • A fő kereső kiesése
 • Temetési költségek
 • Sérelemdíj
 • Súlyos bűncselekmény
 • Tulajdont ért károk
 • Pénzügyi veszteség

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság által biztosított kérelmi formanyomtatványt lehet használni. A bizottság azt javasolja, hogy a kérelmezők használják a formanyomtatványt, de ez nem előírás.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Ez attól függ, hogy miért kér kártérítést. A kárt valószínűsíteni kell, illetve egyes tételek vonatkozásában követelmény a kár mértékével kapcsolatos tényleges iratok benyújtása.

Az iratok például a bűncselekménnyel összefüggésben felmerült kiadásokkal kapcsolatos számlákból állhatnak. Ezenfelül a kár mértékének megállapítására gyakran használják az egészségügyi dokumentációt és az orvosi jelentéseket. A kiesett keresetet és a keresőképesség elvesztését illetően a kérelmezőnek be kell nyújtania a kárt megelőző és az azt követő keresetével kapcsolatos iratokat, fizetési ívek, éves elszámolások, illetve adott esetben a munkáltató munkabérrel kapcsolatos nyilatkozata formájában.

Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy az igény nincs megfelelően alátámasztva iratokkal és a vádlott kifogásolja a kártérítést, akkor az igénylő annak kockázatával szembesül, hogy a bíróság nem bírálja el a kártérítési igényt a büntetőeljárás során.

Kell-e bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Nem. Amennyiben az igényt a büntetőüggyel összefüggésben terjesztik elő, akkor ezzel kapcsolatban az igénylőt semmilyen költség nem terheli.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Igen. Igénylőként bizonyos feltételek mellett úgy dönthet, hogy a bíróság rendeljen ki az Ön részére ingyenesen pártfogó ügyvédet.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

A bíróság a büntetőeljárás során bármikor megtagadhatja a polgári jogi igény elbírálását, amennyiben azt állapítja meg, hogy annak a büntetőeljárás során történő elbírálása csak jelentős nehézséggel valósítható meg.

Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy az igényt alátámasztó adatok hiányosak, illetve hogy a bűncselekménnyel kapcsolatos elítélés, illetve felmentés nem eredményez az igényt alátámasztó határozatot, úgy az igény elbírálására nem kerül sor.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

A bíróság azon döntésével szemben, hogy nem bírálja el a kártérítési igényt a büntetőeljárás során, nem lehet fellebbezni, illetve panasszal élni.

Ehelyett az igénylőnek a kártérítési igényt polgári perben kell érvényesítenie, vagy azt a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság elé kell terjesztenie.

Amennyiben a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az erről szóló határozat az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

Kindulásként megkeresheti az elkövetőt, aki esetleg haladéktalanul teljesíti a fizetést. Ily módon Ön gyorsan megkaphatja a kártérítést és lezárhatja az ügyet.

Amennyiben az elkövető nem fizet önként, illetve ha további, hosszabb eljárást igénylő kártérítési igények állnak fenn, igényeit a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság elé terjesztheti.

Az egyértelműség kedvéért rögzíteni kell, hogy nincs olyan feltétel, amely szerint igényét először meg kell próbálnia az elkövetőtől behajtani, mielőtt kérelmet nyújtana be a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottsághoz.

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság ezt követően visszkereseti igénnyel élhet az elkövetővel szemben.

Utolsó frissítés: 05/05/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.