Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címeznem a követelésemet?

Az egyetlen előfeltétel olyan megfelelő követelés benyújtása, amelyben a követelés tárgya és alapja pontosan meghatározásra kerül. A követelést címezheti a rendőrségnek, az ügyészi hivatalnak vagy az illetékes bíróságnak (lásd a 2. kérdést).

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

A követelést a bűncselekmény rendőrségnek való bejelentésekor írásban nyújthatja be. A követelés benyújtható emellett írásban az ügyészi hivatalhoz vagy a bírósághoz, illetve azt a bírósági titkár is nyilvántartásba veheti (a Rechtsantragsstelle-ben [a német bíróságok olyan osztálya, ahová a követeléseket és egyéb nyilatkozatokat be lehet nyújtani]). A követelést a fő tárgyaláson szóban is elő lehet adni.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell azt előterjesztenem (fel kell-e tüntetnem a kár összértékét, és/vagy tételesen fel kell-e sorolnom a veszteségeket, az elmaradt hasznot és kamatokat?

A követelésben egyértelműen szerepelnie kell, hogy mit követel az alperestől és miért. Főszabály szerint, amennyiben a pénzügyi veszteségei (pl. keresetkiesés, sérült tulajdon) megtérítése érdekében bizonyos pénzösszeget követel, azt pontosan meg kell határoznia. A fájdalomért és szenvedésért nyújtott kártérítés (Schmerzengeld) összegéről azonban a bíróság saját mérlegelési jogkörében dönthet. Ez esetben is meg kell határoznia azonban egy hozzávetőleges összeget és be kell mutatnia, hogy a Schmerzengeld (fájdalomdíj) összegét mi alapján kell kiszámítani vagy megbecsülni. A lehető legteljesebb mértékben ismertetnie kell a követelését alátámasztó tényeket (pl. a bűncselekmény leírását, az elszenvedett sérülésekre és a vagyoni kárra vonatkozó információkat).

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Nem.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Minden, a követelését alátámasztó rendelkezésre álló bizonyítékot meg kell neveznie vagy ismertetnie kell (pl. számlák, igazolások). Emellett hivatkozhat a rendőrségnek átadott jelentésekre és tanúvallomásokra, illetve magára a vádiratra is.

Kell-e bírósági illetéket fizetnem, vagy kapcsolódnak-e egyéb költségek a kérelmemhez?

Amennyiben Ön kérelmezőként kártérítésben részesül, nem kell bírósági illetéket fizetnie; minden, az Ön oldalán felmerült költséget – pl. a bírósági eljáráson való részvétel következtében bekövetkező keresetkiesést – az alperes visel. Amennyiben követelését nem, vagy csak részben hagyják jóvá, vagy ha a bíróság nem hoz határozatot, a bíróság megfelelő mérlegelést követően dönt arról, hogy ki viseli a bíróság és a résztvevők költségeit (pl. a jogi költségeket).

A polgári peres esetekkel ellentétben Önnek mint sértett félnek akkor sem kell bírósági illetéket fizetnie, ha a kártérítési követelése sikertelen.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán?

Akkor is, ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik? Nem feltétlenül szükséges, de bizonyos esetekben javasolt ügyvéd segítségével eljárni.

Nem feltétlenül szükséges, de bizonyos esetekben javasolt ügyvéd segítségével eljárni. Például, ha az ügy összetett és több elkövetőt érint, ha bonyolult polgári jogi felelősségi kérdések merülnek fel, vagy ha a bíróság döntése szerint a megítélt követelést (pl. pénzösszeget) végrehajtási eljárás segítségével kell végrehajtani. Amennyiben a jogi feltételek (különösen a rászorultság) fennállnak, az ügyvédi költségek fedezésére jogi segítségnyújtás biztosítható.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság nem fogadja be, vagy elutasítja a kérelmemet?

A bíróság nem határoz a kártérítési kérelemről, ha a vádlottat felmentik vagy az eljárást megszüntetik, ha a kérelem nem befogadható vagy a bíróság véleménye szerint nem megalapozott, illetve, kivételes esetben, ha a követelést nem lehet a büntetőeljárás során rendezni.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy rendelkezésemre áll-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőség?

A bíróság által hozott, a követelés elbírálását a követelésre vonatkozó döntéshozatalhoz szükséges feltételek hiánya miatt megtagadó határozatával szemben panasz nyújtható be.

Amennyiben a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan biztosíthatom, hogy az erről szóló határozat az elkövetővel szemben végrehajtásra is kerüljön, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

A (kedvező) kapcsolt ítéleteket és a kapcsolt eljárásokban megkötött megállapodásokat a végrehajtás általános szabályai szerint lehet végrehajtani. A végrehajtást az ítéletről vagy a megkötött megállapodásról a büntetőbíróság titkára által kibocsátott végrehajtható másolat alapján folytatják le.

Utolsó frissítés: 09/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.