Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Hogyan követelhetek kártérítést vagy egyéb jogorvoslatot/jóvátételt az elkövetőtől bírósági eljárás (büntetőeljárás) keretében, és kinek kell címezni a követelésemet?

Lehet kártérítést követelni a büntetőeljárás keretében. Ha Ön büntetőügyben kártérítést kíván igényelni a gyanúsítottól, ezt a kártérítési kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány (Verzoek tot schadevergoeding) kitöltésével teheti meg. A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos információk és tanácsok a hollandiai áldozatsegítő szolgálat (Slachtofferhulp Nederland) honlapján találhatók. A hollandiai áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt Önnek a veszteség vagy a kár pontos meghatározásában.

Az elkövetőtől polgári eljárás keretében is lehet kártérítést követelni. Ilyen eljárást általában csak akkor indítanak, ha más módon lehetetlennek bizonyult a kártérítéshez hozzájutni.

A büntetőeljárás mely szakaszában kell előterjesztenem a kérelmet?

Ha az ügyész úgy dönt, hogy büntetőeljárást indít a gyanúsítottal szemben, a büntetőügyben tárgyalást fognak tartani. A kártérítési kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványt Ön meg fogja kapni postai úton. Az ügyészség felkéri Önt, hogy 14 napon belül küldje vissza a kitöltött formanyomtatványt. Ha 14 napon belül nem tudja visszaküldeni a formanyomtatványt, a határidő meghosszabbítása érdekében vegye fel a kapcsolatot az áldozatsegítő irodával (Slachtofferloket).

Ezzel kapcsolatban a hollandiai áldozatsegítő szolgálat honlapján találhat tájékoztatást és tanácsokat.

Mire irányulhat a kérelmem, és hogyan kell előterjesztenem azt (a kár összértékét kell feltüntetni, és/vagy tételesen fel kell sorolni a veszteségeket, az elmaradt hasznot és a kamatokat)?

A kártérítési kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon fel kell tüntetnie, hogy milyen károkat szenvedett el. Az anyagi, tehát a pénzben kifejezhető veszteségeket a formanyomtatvány 4a. kérdésénél kell feltüntetni. Ha Ön fizikai és/vagy lelki sérelmet is szenvedett, kérheti a cselekményt követő szenvedés miatt bekövetkezett nem vagyoni károk megtérítését. Az ilyen, nem vagyoni kárt a 4b. kérdésnél kell ismertetni. A formanyomtatvány 4c. kérdésénél az érzelmi károkat lehet bejelenteni. Ez egy szeretett személy halála vagy sérülése miatt elszenvedett gyászt és életminőség-romlást takarja. Egyes esetekben az elhunyt áldozat közeli hozzátartozója vagy a súlyos és tartós sérülést szenvedett áldozat hozzátartozója az érzelmi károkért kártérítésben részesülhet.

A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos bővebb információ a hollandiai áldozatsegítő szolgálat honlapján található. A hollandiai áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt Önnek a veszteség vagy a kár pontos meghatározásában.

Ha nem Ön a sértett, de költségei merültek fel a sértett nevében (pl. utazási költségek, orvosi vagy javítási költségek), ezeket is bejelentheti az említett formanyomtatványon. Az ilyen „áttételes kárt” nem lehet a sértett által kitöltendő formanyomtatványon feltüntetni; Önnek saját nyomtatványt kell igényelnie a helyi áldozatsegítő irodánál.

Létezik-e speciális formanyomtatvány az ilyen kérelmekhez?

Ha Ön büntetőügy gyanúsítottjától kíván kártérítést igényelni, ezt a kártérítési kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány kitöltésével teheti meg. A formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos bővebb információ a hollandiai áldozatsegítő szolgálat honlapján található.

Milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Ezzel kapcsolatban a hollandiai áldozatsegítő szolgálat honlapján találhat tájékoztatást és tanácsokat.

Kell-e a bírósági illetéket fizetnem, illetve vannak-e a kérelemnek egyéb költségei?

A bírósági illetékekre és egyéb költségekre vonatkozó információk a hollandiai áldozatsegítő szolgálat honlapján találhatók.

Kaphatok-e jogi segítséget az eljárás előtt és/vagy az eljárás folyamán? És ha nem abban az országban élek, ahol az eljárás zajlik?

Az eljárás előtt és/vagy során igénybe vehető jogi segítségnyújtásra vonatkozó információk a hollandiai áldozatsegítő szolgálat honlapján találhatók.

Melyek azok az esetek, amikor a büntetőbíróság megtagadhatja a kártérítési kérelem befogadását, vagy elutasíthatja a kérelmemet?

Ezzel kapcsolatban a hollandiai áldozatsegítő szolgálat honlapján találhat tájékoztatást és tanácsokat.

Fellebbezhetek-e az ilyen határozattal szemben, vagy van-e egyéb jogorvoslati/jóvátételi lehetőségem?

Igen, lehetőség van fellebbezésre az ilyen határozatokkal szemben.

Ha a bíróság megítélte számomra a kártérítést, hogyan érhetem el, hogy azt az elkövetővel szemben végre is hajtsák, és milyen segítséget kaphatok ennek biztosítása érdekében?

A büntetés végrehajtása akkor kezdődik meg, amikor az elkövetőt jogerősen elítélik. Ha az elkövető kártérítéssel tartozik Önnek, az ügyészség utasítja a CJIB-t (a központi igazságügyi behajtó irodát), hogy hajtsa be a kártérítést az Ön nevében. Ha az ügyészség vagy a bíróság határozatát követő 8 hónap elteltével az elkövető még mindig nem fizette meg az esedékes összeget, a kormány előleg formájában kiutalhatja Önnek a kártérítési összeg egy részét. Erről a CJIB írásban értesíti Önt. Ha bármilyen kérdése van az előleg folyósításával kapcsolatban, kérjük, forduljon a hollandiai áldozatsegítő szolgálathoz.

Utolsó frissítés: 26/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.