Az elkövetővel szemben támasztott kártérítési igény

Tájékoztatás arra vonatkozólag, hogyan igényelhető kártérítés a bűncselekmény elkövetőjétől

E tekintetben a releváns jogi eszköz a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (az áldozatok jogairól szóló irányelv).

Az áldozatok jogairól szóló irányelv 16. cikke megköveteli, hogy az áldozatok érvényt szerezhessenek azon joguknak, hogy a büntetőeljárás keretein belül határozat szülessen az elkövető által nyújtandó kártérítés tárgyában.

Itt tájékozódhat arról, hogyan igényelhet kártérítést az elkövetőtől a (büntető) eljárás során.

Az Ön ügye szempontjából releváns tájékoztatást a büntetőeljárás helye szerinti uniós országra vonatkozó információk között talál.

Kérjük, válassza ki a vonatkozó ország zászlaját a részletes nemzeti információk megjelenítéséhez.

Utolsó frissítés: 08/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.