Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Baudžiamasis teismas turi specialiąją jurisdikciją baudžiamajame procese skirti riboto dydžio kompensaciją nusikaltimo aukai, jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu. Tačiau ši jurisdikcija taikoma labai retai, o pastaraisiais dešimtmečiais apskritai nebuvo taikoma.

Vis dėlto, tokiais atvejais nukentėjusysis turi teisę kreiptis dėl kompensacijos pareikšdamas nusikaltėliui ieškinį civiliniame procese.

Kuriame baudžiamojo proceso etape turėčiau pareikšti reikalavimą?

Reikalavimą civilinio ieškinio forma reikėtų pateikti pasibaigus baudžiamajam procesui. Atkreiptinas dėmesys, kad šis procesas yra atskiras nuo baudžiamojo proceso ir nuo jo nepriklauso.

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Kompensacijos už bet kokius patirtus nuostolius ir žalą galite reikalauti nurodydamas atskiras žalos rūšis, pavyzdžiui, kūno sužalojimus, skausmą ir kančias, negautą pelną ir įstatymais nustatytas palūkanas.

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Taip, tai – ieškinys. Šią formą reikia pateikti teismo sekretoriate-kanceliarijoje. Joje gali būti išdėstytas visas ieškovo reikalavimas arba trumpa jo apžvalga, po kurios bus teikiamas išsamesnis pranešimas apie reikalavimą.

Kokius mano reikalavimą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Reikalavimą pagrindžiantys įrodymai yra tokie įrodymai, kurie įrodo patirtą žalą.

Ar yra su mano reikalavimu susijusių teismo mokesčių ar kitų išlaidų?

Taip, priklausomai nuo prašomos kompensacijos dydžio yra mokesčių ir išlaidų už su reikalavimu susijusias paslaugas.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą iki proceso ir (arba) jo metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Teisinę pagalbą galite gauti bet kurioje proceso stadijoje, jei turite teisę ją gauti, t. y. kai atitinkate teisės aktuose nustatytus kriterijus. Civilinėse bylose teisinė pagalba yra susijusi su žmogaus teisių pažeidimais pagal teisės aktuose nurodytas konvencijas. Teisinė pagalba apima nemokamą konsultavimą, pagalbą bei atstovavimą ir tokiomis pačiomis sąlygomis teikiama kitoje šalyje gyvenantiems asmenims.

Kada baudžiamasis teismas atmes mano reikalavimą nusikaltėliui arba atsisakys dėl jo priimti sprendimą?

Netaikoma – žr. pirmiau.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba kreiptis dėl kitų teisių gynimo priemonių ir (arba) reikalavimų patenkinimo?

Netaikoma – žr. pirmiau.

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Siekiant užtikrinti sprendimo dėl kompensacijos vykdymą sprendimas įteikiamas atsakovui (nusikaltėliui), kuris privalo jį vykdyti. Jei sprendimas nevykdomas, ieškovas (nukentėjusysis) gali pradėti priverstinio vykdymo procesą, kad atsakovas būtų įpareigotas vykdyti sprendimą.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.