Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Turite teisę įstoti į baudžiamąją bylą dėl nusikaltimo vykdytojo pareikšdamas reikalavimą atlyginti žalą. Tokiu atveju teismas savo galutiniame sprendime gali ne tik skirti bausmę nusikaltimo vykdytojui, bet ir įpareigoti jį atlyginti žalą. Be to, savo teisę į kompensaciją galite atskirai pareikšti civiliniame procese.

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

Bet kuriuo metu iki pirmojo teismo posėdžio, iki įrodymų rinkimo.

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Reikia išsamiai nurodyti, ko siekia žalą patyręs asmuo, ir prašyti atlyginti individualią žalą bei ją įrodyti.

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Ne.

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Tik jūs pats sprendžiate, kokius įrodymus pateikti teismui, kad pagrįstumėte savo prašymą. Žinoma, svarbu pateikti išsamius ir įtikinamus įrodymus, kad būtų priimtas jums palankus sprendimas.

Ar teikdamas prašymą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Ne.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Taip, savo lėšomis.

Kada teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Jei neįrodėte žalos sumos arba jei dėl būtino įrodymų rinkimo baudžiamasis procesas pratęsiamas. Tokiu atveju jūsų reikalavimą atlyginti žalą teismas perduos, kad jis būtų nagrinėjamas pagal civilinėje teisėje numatytas teisių gynimo priemones.

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba atlyginimo priemonėmis teisme?

Turite teisę apskųsti sprendimą, kol bus priimtas sprendimas dėl žalos.

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Jei nusikaltimo vykdytojas nedaro to, kas jam buvo nurodyta, galite kreiptis į teismą su prašymu, kad sprendimo vykdymą užtikrintų teismo antstolis.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.