Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Kaip galiu pareikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis teisme (baudžiamojo proceso metu) ir kam turėčiau teikti šį prašymą?

Jeigu kaltinamasis prisipažįsta kaltas arba jo kaltė nustatoma, teismas gali nurodyti kaltinamajam sumokėti jums kompensaciją.  Jeigu bus priimta nutartis dėl kompensacijos, teismas su jumis susisieks. Jeigu kompensacijos nenorite, kuo anksčiau apie tai informuokite Karališkąją prokuratūrą (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

Kuriuo baudžiamojo proceso metu turėčiau teikti prašymą?

Netaikytina

Ko galiu reikalauti prašyme ir kaip turėčiau jį suformuluoti (nurodyti visą sumą ir (arba) atskirai nurodyti nuostolius, prarastas pajamas ir palūkanas)?

Netaikytina

Ar yra speciali forma, skirta tokiems prašymams?

Netaikytina

Kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Netaikytina

Ar teikdamas prašymą turiu mokėti teismo ar kitus susijusius mokesčius?

Netaikytina

Ar galiu gauti teisinę pagalbą prieš procesą ir (arba) proceso metu? Ar galiu ją gauti, jei gyvenu ne toje šalyje, kurioje vyksta procesas?

Netaikytina

Kada baudžiamasis teismas atmes mano prašymą prieš nusikaltėlį arba atsisakys jį nagrinėti?

Netaikytina

Ar galiu apskųsti tokį sprendimą arba pasinaudoti kitomis teisių gynimo arba reikalavimų patenkinimo priemonėmis?

Netaikytina

Jeigu teismas man priteisė žalos atlyginimą, kaip užtikrinti teismo sprendimo vykdymą prieš nusikaltėlį ir kokią pagalbą galiu gauti, kad sprendimas būtų įvykdytas?

Netaikytina

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.