Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Malta

Saturu nodrošina
Malta
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesas procesā (kriminālprocesā) un kam man jāadresē šis pieteikums?

Zaudējumu atlīdzināšanas prasību var iesniegt civiltiesai (Qorti Ċivili).

Kurā kriminālprocesa posmā man būtu jāiesniedz pieteikums?

Pieteikums jāiesniedz kopā ar iesniegumiem.

Ko es varu pieteikumā pieprasīt un kā man būtu tas jāapraksta (jānorāda kopējā summa un/vai jānorāda atsevišķi zaudējumi, zaudēta peļņa un procenti)?

Jūs varat iesniegt zaudējumu atlīdzināšanas prasību kopā ar pavaddokumentiem.

Vai šādiem pieteikumiem ir īpaša veidlapa?

Nav nekādas īpašas veidlapas.

Kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai pamatotu pieteikumu?

Ienākumi, rēķini, aplēses un citi atbilstīgi pavaddokumenti.

Vai ar manu pieteikumu ir saistītas kādas tiesas maksas vai citas izmaksas?

Jā, bet tās ir nelielas.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai varu to saņemt, ja nedzīvoju valstī, kurā notiek tiesvedība?

Jā, varat saņemt juridisko palīdzību.

Kad krimināltiesa noraidītu vai atteiktos pieņemt lēmumu par manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju?

Attaisnošanas gadījumā.

Vai es šādu lēmumu varu pārsūdzēt vai censties iegūt citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus/apmierinājumu?

Iespējams, ar prokurora palīdzību.

Ja tiesa man piešķir zaudējumu atlīdzinājumu, kā es varu nodrošināt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kāda palīdzība man ir pieejama, lai to nodrošinātu?

Advokātam vajadzētu palīdzēt to panākt, izdodot noteiktos un tiesību aktos paredzētos izpildrakstus (piemēram, mantas apķīlāšanas orderi, konfiskācijas orderi utt.).

Lapa atjaunināta: 19/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.