Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Kā es varu tiesas prāvā (kriminālprocesā) pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem vai citu tiesisko aizsardzību / atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, un kam man jāadresē šāda prasība?

Kompensāciju var pieprasīt kriminālprocesa laikā. Ja vēlaties pieprasīt kompensāciju no aizdomās turētās personas krimināllietā, varat aizpildīt kompensācijas pieteikuma veidlapu (Verzoek tot schadevergoeding). Informācija un ieteikumi par veidlapas aizpildīšanu ir pieejami Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta (Slachtofferhulp Nederland) tīmekļa vietnē. Nīderlandes Cietušo atbalsta dienests var jums palīdzēt precizēt zaudējumu vai kaitējuma apmēru.

Ir arī iespējams pieprasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja civilprocesā. Šāds process parasti tiek uzsākts tikai tad, ja ir pierādīts, ka nav iespējams saņemt kompensāciju citā veidā.

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

Ja prokurors nolems saukt pie atbildības aizdomās turēto personu, tiks sākts kriminālprocess. Kompensācijas pieteikuma veidlapu jums nosūtīs pa pastu. Prokuratūra lūgs aizpildīto veidlapu nosūtīt atpakaļ 14 dienu laikā. Ja nevarat nosūtīt veidlapu 14 dienu laikā, jums jāsazinās ar Cietušo atbalsta dienestu (Slachtofferloket), lai pieprasītu pagarinājumu.

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai atsevišķie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Kompensācijas pieteikuma veidlapā jānorāda zaudējumi, kas jums radušies. Materiālie zaudējumi, t. i., zaudējumi, ko var izteikt finansiālā izteiksmē, jānorāda veidlapas 4.a jautājumā. Ja jums ir arī psiholoģiska un/vai fiziska rakstura sūdzības, jūs varat pieprasīt kompensāciju par morālo kaitējumu, ko radījušas sāpes un ciešanas pēc incidenta. Par šādu morālo kaitējumu jāziņo 4.b jautājumā. Veidlapas 4.c jautājumā jums jāziņo par emocionālu kaitējumu. Tas attiecas uz personas sāpēm, sērām un labsajūtas zaudējumu tuvinieka nāves vai savainojuma gadījumā. Dažos gadījumos mirušā cietušā tuvinieks vai tāda cietušā radinieks, kam nodarīts nopietns kaitējums ar paliekošām sekām, var saņemt kompensāciju par emocionālu kaitējumu.

Papildu informācija par veidlapas aizpildīšanu ir pieejama  Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta tīmekļa vietnē. Nīderlandes Cietušo atbalsta dienests var jums palīdzēt precizēt zaudējumu vai kaitējuma apmēru.

Ja neesat cietušais, bet jums ir radušās uz cietušo attiecināmas izmaksas (piemēram, ceļa izdevumi, medicīnas izdevumi vai rēķins par remontu), varat izmantot veidlapu, lai deklarētu šīs izmaksas. Šādā gadījumā šis “pārnestais kaitējums” nebūtu jādeklarē cietušā pieteikuma veidlapā; tā vietā jums būtu jāpieprasa sava veidlapa no vietējā Cietušo atbalsta dienesta.

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Ja vēlaties pieprasīt kompensāciju no aizdomās turētās personas krimināllietā, varat aizpildīt kompensācijas pieteikuma veidlapu. Papildu informācija par veidlapas aizpildīšanu ir pieejama  Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā nodevas tiesai vai citas izmaksas?

Informācija par tiesas nodevām un citām izmaksām ir atrodama Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Informācija par juridisko palīdzību pirms tiesvedības / vai tās laikā ir atrodama Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Kādos gadījumos krimināltiesa varētu noraidīt manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atteikties izspriest manu prasību?

Informāciju un padomu par šo jautājumu var saņemt Nīderlandes Cietušo atbalsta dienesta tīmekļa vietnē.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citus tiesiskās aizsardzības / atlīdzības līdzekļus?

Jā, jūs varat pārsūdzēt šādu lēmumu.

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu panākt, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai to panāktu?

Soda izpilde sāksies, tiklīdz noziedzīgā nodarījuma izdarītāju notiesājošais spriedums kļūs galīgs. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir jāmaksā jums kompensācija, prokuratūra uzdod CJIB (Centrālajai tiesu piedziņas aģentūrai) iekasēt kompensāciju jūsu vārdā. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs 8 mēnešu laikā pēc prokurora vai tiesas lēmuma vēl nav samaksājis noteikto summu, valdība var jums izmaksāt daļu no kompensācijas avansa veidā. CJIB par to jums ziņos. Ja jums ir jautājumi par avansa saņemšanu, sazinieties ar Nīderlandes Cietušo atbalsta dienestu.

Lapa atjaunināta: 26/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.