Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Schadeloosstelling vorderen van de dader

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

U kunt een vordering tot schadeloosstelling instellen bij de civiele rechter (Qorti Ċivili).

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

U moet uw vordering samen met de andere bijdragen indienen.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

U kunt een vordering tot materiële schadevergoeding samen met bewijsstukken indienen.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Er is geen specifiek formulier.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

Inkomen, facturen, ramingen en andere relevante bewijsstukken.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Ja, maar die zijn minimaal.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Ja, u kunt rechtsbijstand krijgen.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Bij vrijspraak.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Mogelijk via een aanklager.

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Door de voorgeschreven en wettelijke executoriale titels (bv. een derdenbeslag of een bevel tot beslaglegging) te laten uitvoeren. Een rechtsbijstandsadvocaat kan u daarbij helpen.

Laatste update: 19/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.