Schadeloosstelling vorderen van de dader

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

Een schadevergoeding kan worden gevraagd in de strafrechtelijke procedure. Indien u in een strafzaak een schadevergoeding van de verdachte wilt eisen, kunt u het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ invullen. Voor tips en advies bij het invullen kunt u terecht op de website van Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om de schade in kaart te brengen.

Ook in de civiele procedure kan schadevergoeding van de dader worden geëist. Deze procedure wordt veelal pas gestart als het niet is gelukt om op andere manieren de schade vergoed te krijgen.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Als de officier van justitie besluit om de verdachte te vervolgen komt er een strafzaak. U krijgt het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' per post toegestuurd. Het Openbaar Ministerie vraagt u het formulier binnen 14 dagen terug te sturen. Lukt het u niet om binnen 14 dagen het formulier terug te sturen? Vraag dan per e-mail uitstel bij het Slachtofferloket.

Informatie en advies hierover is te verkrijgen op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

Op het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ geeft u aan wat uw schade is. Bij vraag 4a van het formulier vult u uw materiële schade in. Dit is alle schade die in geld is uit te drukken. Heeft u ook psychische en/of lichamelijke klachten? Immateriële schade is de schade die is ontstaan door de pijn en het verdriet na de gebeurtenis. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Bij vraag 4b van het formulier vult u de immateriële schade in. Bij vraag 4c van het formulier vult u de affectieschade in. Affectieschade is de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde die iemand ervaart wanneer een dierbare overlijdt of letsel oploopt. In sommige gevallen kan een nabestaande van een overleden slachtoffer of een naaste van een slachtoffer dat ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen, de affectieschade vergoed krijgen.

Voor meer informatie over het invullen van het formulier kunt u terecht op de website van Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om de schade in kaart te brengen.

Indien u niet zelf slachtoffer bent, maar heeft u kosten gemaakt voor het slachtoffer (bijvoorbeeld reiskosten, medische kosten of reparatienota), dan kunt u deze kosten op het formulier vermelden. Zet uw verplaatste schade niet op het formulier 'Verzoek tot schadevergoeding' van het slachtoffer, maar vraag een eigen formulier aan bij het Slachtofferloket bij u in de buurt.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Indien u in een strafzaak een schadevergoeding van de verdachte wilt eisen, kunt u het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ invullen. Voor meer informatie over het invullen van het formulier kunt u terecht op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Informatie over de gerechtskosten en andere kosten kunt u verkrijgen op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Informatie over rechtsbijstand voor en/of gedurende de procedure kunt u verkrijgen op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Informatie en advies hierover is te verkrijgen op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Ja, u kunt hoger beroep instellen tegen een dergelijke beslissing.

Als de rechter mij schadevergoeding heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

De strafuitvoering begint zodra de dader definitief is veroordeeld. Indien de dader een schadevergoeding aan u moet betalen, geeft het Openbaar Ministerie het CJIB opdracht om het schadebedrag voor u te innen. Heeft de dader 8 maanden na de beslissing van de officier van justitie of de rechter nog niet betaald? Dan kan de overheid u alvast een deel van de schadevergoeding betalen (voorschot). Het CJIB stuurt u hierover een brief. Voor vragen over het ontvangen van een voorschot, kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.

Laatste update: 26/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.