Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Schadeloosstelling vorderen van de dader

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

Als de verdachte schuld bekent of schuldig wordt bevonden, kan de rechter de verdachte opdragen u schadeloos te stellen.  De rechtbank zal contact met u opnemen als er een bevel tot schadeloosstelling wordt gegeven. Wij verzoeken u het zo spoedig mogelijk door te geven aan de Crown Office and Procurator Fiscal Service als u geen schadeloosstelling wenst.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

N.v.t.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

N.v.t.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

N.v.t.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

N.v.t.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

N.v.t.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

N.v.t.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

N.v.t.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

N.v.t.

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

N.v.t.

Laatste update: 04/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.