Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Informacje o tym, jak ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy przestępstwa

Właściwym instrumentem prawa UE jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/JHA („dyrektywa w sprawie ochrony praw ofiar”).

Art. 16 dyrektywy w sprawie ochrony praw ofiar zawiera wymóg, by wszystkie ofiary przestępstw miały prawo do podjęcia decyzji w sprawie odszkodowania od sprawcy w toku postępowania karnego.

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat tego, jak ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy w trakcie rozprawy (w toku postępowania karnego).

W celu wyszukania informacji, które są istotne dla danej sprawy, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kraju UE, w którym odbędzie się postępowanie karne.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę wybrać flagę danego państwa.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.