Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

Codul de procedură penală (Nakazatelno-procesualen kodeks) al Republicii Bulgaria stabilește procedura prin care victimele infracțiunilor pot să introducă acțiuni în despăgubire în cadrul procedurilor penale. În cazul în care victima nu solicită despăgubiri în cadrul procedurii penale sau consideră că despăgubirea acordată nu acoperă integral prejudiciile suferite, aceasta are dreptul de a introduce o acțiune în despăgubire în conformitate cu Legea privind obligațiile și contractele (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) în fața unei instanțe civile, care va analiza cauza în temeiul Codului de procedură civilă (Grazhdanski procesionalen kodeks).

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Acțiunea în despăgubire de drept civil (sau cererea de conexare a acțiunii civile a victimei la procedura judiciară) trebuie introdusă înainte de începerea ședinței preliminare în fața instanței de prim grad de jurisdicție. Instanța trimite o notificare cu privire la ședința preliminară. În termen de 7 zile de la primirea notificării, victima sau succesorii acesteia pot solicita conexarea acțiunii lor civile sau a acuzării private, în timp ce persoanele juridice pot proceda astfel în calitate de parte civilă.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Acțiunea civilă poate fi formulată de către victimă sau de către avocatul victimei. Cererea poate fi scrisă sau orală. Acțiunea civilă trebuie să conțină: numele complet al reclamantului și al persoanei împotriva căreia este formulată acțiunea; procesul penal în cadrul căruia este formulată acțiunea civilă; infracțiunea care a cauzat prejudiciile și natura și cuantumul despăgubirilor solicitate. În procedura judiciară, acțiunea civilă poate fi formulată împotriva inculpatului și împotriva oricărei alte persoane care poartă răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii.

Există un formular specific pentru astfel de acțiuni?

Nu, nu există.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Elementele de probă trebuie prezentate în cursul procedurii judiciare. Partea care introduce acțiunea civilă are dreptul: să participe la procedura judiciară; să solicite o măsură de conservare pentru asigurarea acțiunii civile; să analizeze materialul prezentat în cauză și să obțină extrasele necesare; să prezinte elemente de probă; să depună cereri, note și obiecțiuni și să conteste deciziile instanței care încalcă drepturile și interesele sale legitime.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente acțiunii mele?

Victima nu este obligată să plătească taxe judiciare sau să suporte alte costuri aferente acțiunii sale civile.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Victima sau partea care a introdus acțiunea civilă poate numi un avocat. În cazul în care victima/partea civilă dovedește că nu își poate permite un avocat, însă dorește unul și acest lucru servește intereselor justiției, instanța de prim grad de jurisdicție numește un avocat.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Instanța de prim grad de jurisdicție se pronunță cu privire la acțiunea civilă printr-o decizie care este anunțată în cadrul ședinței preliminare. În cazul în care refuză să se pronunțe asupra cererii, instanța trebuie să motiveze acest refuz. Refuzul nu este supus niciunei căi de atac.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

Refuzul unei instanțe penale de a se pronunța cu privire la o acțiune civilă nu este supus niciunei căi de atac. Victima are dreptul de a introduce o acțiune în despăgubire în fața unei instanțe civile, aceasta urmând să fie soluționată în conformitate cu Codul de procedură civilă. În cazul în care se află în desfășurare o procedură penală, acțiunea civilă formulată în fața unei instanțe civile va fi suspendată până la finalizarea procedurii penale.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

După condamnarea autorului infracțiunii, victima poate depune o cerere în instanță pentru emiterea unui titlu executoriu. Titlul executoriu permite victimei să solicite unui executor judecătoresc să obțină despăgubirile acordate de instanță.

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.