Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Cererea de despăgubiri pentru compensarea daunelor provocate prin săvârșirea unei infracțiuni este examinată la propunerea părții vătămate în cursul procedurii penale, dacă acest lucru nu întârzie în mod semnificativ procedura. [articolul 153 alineatul (1) din Codul de procedură penală (Zakon o kaznenom postupku)]

Partea vătămată poate introduce o cerere de despăgubiri în cadrul procedurii penale. [articolul 154 alineatul (1) din Codul de procedură penală]

Cererea de despăgubiri introdusă în cadrul procedurii penale poate fi depusă fie la organismul care a tratat plângerea penală, fie la instanța care soluționează cauza. [articolul 155 alineatul (1) din Codul de procedură penală]

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Cererea de despăgubiri poate fi prezentată tribunalului de primă instanță în orice moment înainte de încheierea procedurii de obținere de probe. [articolul 155 alineatul (2) din Codul de procedură penală]

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

O cerere de constituire ca parte civilă poate face referire la o cerere de despăgubire formulată în cadrul procesului. [articolul 153 alineatul (2) din Codul de procedură penală]

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există un formular specific pentru aceste cereri.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Persoana autorizată să depună cererea de despăgubire trebuie să își indice pretențiile și să prezinte probe. [articolul 155 alineatul (3) din Codul de procedură penală] Tipul și volumul probelor nu sunt specificate prin lege.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu există taxe judiciare sau alte costuri legate de depunerea unei cereri de despăgubiri în cadrul procedurilor penale.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Dacă victimele unei infracțiuni care se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată mai mare de cinci ani suferă de pe urma consecințelor grave ale infracțiunii respective, acestea au dreptul să obțină consultanță juridică gratuită atunci când depun o cerere de despăgubiri. [articolul 43 alineatul (2) din Codul de procedură penală]. Acest drept nu este limitat de locul de reședință al părții vătămate.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

O instanță care constată că pârâtul este vinovat poate acorda părții vătămate despăgubiri integrale sau parțiale și îi poate recomanda acesteia să introducă o acțiune civilă. În cazul în care informațiile disponibile în cursul procedurii penale sunt insuficiente pentru ca instanța să acorde despăgubiri integrale sau parțiale, instanța recomandă părții vătămate să introducă o acțiune separată.

Atunci când instanța achită pârâtul, respinge acuzațiile sau încheie procedura, aceasta recomandă părții vătămate să introducă o acțiune separată în despăgubiri. În cazul în care instanța declară că nu este competentă, aceasta recomandă părții vătămate să inițieze sau să continue procedura penală în fața unei instanțe competente. [articolul 158 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură penală]

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Partea vătămată poate contesta hotărârea pronunțată în ceea ce privește partea privind cheltuielile de judecată și partea referitoare la cererea de despăgubiri. În cazul în care acțiunea introdusă de partea vătămată este preluată de procuror, în calitate de reclamant, acesta din urmă poate introduce o cale de atac din orice motiv pentru care ar putea fi contestată o hotărâre. [articolul 464 alineatul (4) din Codul de procedură penală]

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

În cazul în care persoana autorizată solicită acest lucru, pot fi impuse măsuri provizorii în cursul procedurii penale (pe baza dispozițiilor de executare relevante) pentru a garanta executarea cererii de despăgubiri pentru compensarea daunelor provocate prin săvârșirea unei infracțiuni.

Decizia menționată în alineatul de mai sus este pronunțată de judecătorul de instrucție. În urma rechizitoriului, se pronunță o hotărâre de către secția de punere sub acuzare sau, în cadrul ședinței de judecată, de către instanța care soluționează cauza. Introducerea unei căi de atac împotriva măsurii provizorii nu suspendă executarea acesteia. (articolul 160 din Codul de procedură penală).

Ultima actualizare: 25/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.