Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Aveți dreptul să participați la procesul penal inițiat împotriva autorului infracțiunii cu cererea dumneavoastră de despăgubire. Într-un astfel de caz, în cadrul hotărârii definitive pronunțate, instanța poate, pe lângă pedeapsă, să îl oblige pe autorul infracțiunii să plătească și daune-interese. În plus, puteți să vă revendicați dreptul la despăgubire și separat, în cadrul procedurilor civile.

În ce moment în cadrul procedurii penale trebuie să prezint cererea?

În orice moment înainte de prima audiere în instanță, înainte de obținerea probelor.

Ce pot solicita în cadrul cererii și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale, pierderea de profit și dobânzi)?

Este necesar să precizați în detaliu ce solicită persoana care a suferit daune și să solicitați și să dovediți prejudiciile individuale.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Depinde numai de dumneavoastră ce probe prezentați instanței pentru a vă susține cererea. Desigur, sunt necesare probe complete și convingătoare pentru ca decizia să fie în favoarea dumneavoastră.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să o obțin dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Da, pe propria dumneavoastră cheltuială.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Dacă nu ați dovedit cuantumul prejudiciului sau dacă procedura necesară de obținere a probelor prelungește procesul penal. În acest caz, instanța va supune cererea dumneavoastră de despăgubire căilor de atac civile.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Aveți dreptul de a contesta decizia până la pronunțarea hotărârii privind acordarea de daune-interese.

Dacă instanța îmi acordă dreptul la daune-interese, cum pot fi sigur că hotărârea judecătorească este executată de autorul infracțiunii și cum pot beneficia de asistență pentru executarea silită a acesteia?

În cazul în care autorul infracțiunii nu întreprinde acțiunile care i-au fost impuse, puteți solicita instanței să dispună ca decizia să fie pusă în executare de un executor judecătoresc.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.