Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Cum pot solicita despăgubiri sau alte măsuri reparatorii de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (unor proceduri penale) și cui ar trebui să adresez această cerere?

Cererea de despăgubiri a solicitantului poate fi depusă în cadrul acțiunii penale, în instanță. În acest caz, judecătorul poate alege să examineze cererea sau să refuze acest lucru, în funcție de poziția autorul infracțiunii de a o contesta sau nu, și de existența unor documente justificative, inclusiv cu privire la cuantumul despăgubirilor solicitate.

Cererea de despăgubiri de la autorul infracțiunii trebuie să se facă în instanță, în scris sau verbal, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a răspunde cererii. Acest lucru se poate realiza participând personal în timpul procesului sau prin intermediul unui reprezentant (de regulă, un avocat ad litem).

Cererea poate fi trimisă și poliției, care o include apoi într-o eventuală acțiune în justiție.

Chiar dacă cererea a fost soluționată de instanță în timpul procedurii penale, solicitantul o poate trimite totuși și Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Acest lucru este relevant în special în situațiile în care autorul infracțiunii nu plătește despăgubirile în temeiul hotărârii.

În ce etapă a procedurilor penale ar trebui să prezint cererea?

Cererile de despăgubire pot fi depuse odată cu primul interogatoriu al poliției, dar nu mai târziu de termenul principal de judecată.

Ce pot să includ în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o sumă totală și/sau să specific pierderile individuale, profiturile și interesele pierdute)?

Dacă ați suferit o pierdere de care este responsabil autorul infracțiunii, puteți solicita despăgubiri pentru această pierdere. Legea daneză privind răspunderea și despăgubirea cuprinde, printre altele, diferite elemente pentru care se pot cere despăgubiri.

Aceste elemente includ:

 • costul tratamentului
 • pierderea unor venituri
 • durere și suferință
 • vătămare permanentă
 • pierderea capacității de obținere a unor venituri
 • pierderea persoanei principale care contribuie la venitul familiei
 • cheltuielile de înmormântare
 • răspundere civilă
 • încălcarea gravă
 • daune materiale
 • prejudicii pecuniare

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Se poate utiliza formularul de cerere pus la dispoziție de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Consiliul recomandă utilizarea formularului de către solicitanți, dar nu impune acest lucru.

Ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea?

Depinde pentru ce solicitați despăgubire. Pierderea ar trebui să fie plauzibilă, iar pentru unele elemente există o cerință legată de dovedirea efectivă a amplorii pierderii.

Documentele pot include, de exemplu, chitanțe pentru cheltuielile suportate în legătură cu infracțiunea. În plus, dosarele medicale și rapoartele medicale sunt adesea utilizate pentru a stabili amploarea prejudiciului. În ceea ce privește pierderea unor venituri și a capacității de obținere a unor venituri, solicitantul ar trebui să trimită documente legate de veniturile sale atât înainte de vătămare, cât și în urma vătămării, sub forma unor fișe de salariu, a unor situații financiare anuale și, dacă este cazul, a unei declarații din partea angajatorului.

Dacă instanța constată că cererea nu este justificată corespunzător, iar apărătorul contestă plata despăgubirii, solicitantul riscă ca instanța să nu includă cererea de despăgubiri în acțiunea penală.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu. Dacă cererea se face în legătură cu o cauză penală, aceasta nu implică costuri pentru solicitant.

Pot obține asistență juridică înainte de proceduri și/sau în timpul acestora? O pot obține dacă nu locuiesc în țara în care au loc procedurile?

Da. În calitate de solicitant, aveți opțiunea, în anumite condiții, de a beneficia în mod gratuit de serviciile unui avocat ad litem.

Când ar respinge sau ar refuza instanța penală să se pronunțe asupra cererii mele față de autorul infracțiunii?

În orice moment în timpul acțiunii penale, instanța poate refuza să continue soluționarea acțiunii civile dacă constată că examinarea acesteia în timpul acțiunii penale nu se poate efectua fără inconveniente semnificative.

În cazul în care instanța constată că informațiile în susținerea cererii sunt incomplete sau că o eventuală condamnare ori achitare va fi în defavoarea soluționării cererii, cererea nu va fi luată în considerare.

Pot să introduc recurs împotriva acestei decizii sau să solicit alte măsuri reparatorii?

Decizia instanței de a nu include cererea de despăgubiri în acțiunea penală nu poate fi contestată sau reclamată.

Solicitantul poate însă să inițieze o acțiune civilă în despăgubiri sau să trimită Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor o cerere în acest sens.

Dacă instanța îmi acordă despăgubiri, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului infracțiunii și ce ajutor pot primi pentru a asigura acest lucru?

Puteți contacta mai întâi autorul infracțiunii, care vă poate plăti imediat. Astfel, despăgubirea poate fi primită rapid, iar cazul poate fi soluționat.

Dacă autorul infracțiunii refuză să plătească în mod voluntar sau există mai multe cereri de despăgubire care necesită proceduri mai îndelungate, le puteți trimite Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

Atenție, trimiterea cererii către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu este condiționată de încercarea de a recupera mai întâi creanța de la autorul infracțiunii.

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor va introduce ulterior un recurs împotriva autorului infracțiunii.

Ultima actualizare: 05/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.