NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Germania

Conținut furnizat de
Germania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Singura condiție necesară este să prezentați o cerere corespunzătoare în care obiectul și temeiul cererii sunt prezentate în întregime. Cererea poate fi adresată poliției, parchetului sau instanței competente (a se vedea întrebarea 2).

În ce moment în cadrul procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Cererea poate fi prezentată în scris atunci când infracțiunea este denunțată la poliție. De asemenea, aceasta poate fi prezentată ulterior în scris parchetului sau instanței sau înregistrată de grefierul instanței [la Rechtsantragsstelle (un departament din cadrul instanțelor germane la care pot fi depuse cereri și alte declarații)]. O cerere poate fi prezentată verbal în cadrul audierii principale.

Ce pot solicita în cadrul cererii și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale, pierderea de profit și dobânzi)?

Cererea trebuie să prezinte în mod clar ce doriți de la pârât și de ce. De regulă, dacă solicitați o sumă de bani pentru repararea prejudiciului financiar (de exemplu pierderea veniturilor, bunuri deteriorate), trebuie să cuantificați cu precizie acest lucru. Valoarea despăgubirii pentru durere și suferință (Schmerzengeld), pe de altă parte, poate fi lăsată la latitudinea instanței. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, ar trebui să oferiți o cifră aproximativă și să prezentați baza pe care ar trebui să fie calculată sau estimată valoarea Schmerzengeld. Trebuie să prezentați faptele pentru a vă justifica cererea cât mai detaliat posibil (de exemplu descrierea infracțiunii, informații referitoare la vătămările și pagubele materiale suferite).

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Trebuie să enumerați sau să prezentați toate probele disponibile care sunt necesare pentru a vă susține cererea (de exemplu facturi, certificate). De asemenea, puteți face referire în mod explicit la rapoartele și la declarațiile =martorilor pe care le-ați oferit poliției sau chiar în vederea punerii sub acuzare.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Dacă, în calitate de solicitant, vi se acordă despăgubirea solicitată, nu vi se vor percepe taxe judiciare; orice cheltuieli pe care a trebuit să le suportați, de exemplu pierderea de venituri ca urmare a participării la procedura judiciară, sunt suportate de pârât. Dacă cererea dumneavoastră nu este admisă sau este admisă doar parțial, sau dacă instanța se abține de la luarea unei decizii, aceasta va decide, după o examinare atentă, cine va suporta cheltuielile instanței și cheltuielile participanților (de exemplu, cheltuielile de judecată).

Spre deosebire de cauzele civile, chiar dacă cererea de despăgubire nu este admisă, în calitate de parte vătămată, nu trebuie să plătiți taxe judiciare.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului?

Pot să o obțin dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul? Nu este absolut necesar să angajați un avocat, dar poate fi recomandat în anumite cazuri.

Nu este absolut necesar să angajați un avocat, dar poate fi recomandat în anumite cazuri. De exemplu, dacă este vorba despre un caz complex care implică mai mulți autori ai infracțiunii, dacă există probleme dificile în materie de răspundere civilă sau dacă instanța decide că cererile acordate (de exemplu o sumă de bani) trebuie să fie executate prin intermediul unei proceduri de executare. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale (în special necesitatea), se poate acorda asistență juridică pentru acoperirea costurilor unui avocat.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Instanța nu se va pronunța asupra cererii de despăgubire dacă pârâtul este achitat sau acțiunea sistată, dacă cererea este inadmisibilă sau neîntemeiată în opinia instanței sau dacă, în mod excepțional, soluționarea cererii ca parte a procedurii penale nu este potrivită.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

O plângere poate fi formulată împotriva deciziei instanței de a se abține de la pronunțarea unei decizii cu privire la cerere deoarece consideră că nu au fost îndeplinite condițiile pentru pronunțarea unei decizii cu privire la cerere.

Dacă instanța îmi acordă dreptul la daune-interese, cum pot fi sigur că hotărârea judecătorească este executată de autorul infracțiunii și cum pot beneficia de asistență pentru executarea silită a acesteia?

Hotărârile privind constituirea ca parte civilă (favorabile) și acordurile încheiate în cadrul acțiunii civile pot fi executate în conformitate cu normele generale în materie de executare. Executarea se efectuează pe baza unei copii executorii a hotărârii sau a acordului încheiat, care sunt emise de grefierul instanței penale.

Ultima actualizare: 09/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.