NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Aveți dreptul de a primi informații referitoare la dispozițiile privind solicitarea și obținerea despăgubirilor, inclusiv a despăgubirilor acordate de către stat, de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) și de a intenta o acțiune în despăgubiri în cadrul procesului penal.

Puteți solicita despăgubiri în orice etapă a procedurii penale, până la inițierea examinării cauzei de către tribunalul de primă instanță. Puteți depune cererea în scris sau verbal. O cerere verbală va fi înregistrată în procesul-verbal de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Puteți solicita despăgubiri în orice etapă a procedurii penale, până la inițierea examinării cauzei de către tribunalul de primă instanță. În cazul în care persoana care va fi trasă la răspundere penală nu a fost identificată, acest lucru nu vă limitează dreptul de a depune o cerere de despăgubire.

Victima are dreptul de a retrage cererea de despăgubire depusă în orice etapă a procedurii penale, până în momentul în care instanța se retrage în vederea deliberării și pronunțării unei hotărâri.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Aveți dreptul de a primi informații referitoare la dispozițiile privind solicitarea despăgubirilor de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Puteți depune cererea în scris sau verbal. O cerere verbală va fi înregistrată în procesul-verbal de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

În cererea dumneavoastră trebuie să furnizați dovezi în sprijinul valorii despăgubirilor pentru orice pierdere materială revendicată, însă, în ceea ce privește prejudiciul moral și suferința fizică, trebuie doar să indicați valoarea despăgubirilor solicitate. În cererea dumneavoastră puteți specifica numărul contului instituției de plată în care se va efectua transferul sumei despăgubirilor pentru daune.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Puteți depune cererea în scris sau verbal. O cerere verbală va fi înregistrată în procesul-verbal de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cererea dumneavoastră trebuie să furnizați dovezi în sprijinul valorii despăgubirilor pentru orice pierdere materială revendicată, însă, în ceea ce privește prejudiciul moral și suferința fizică, trebuie doar să indicați valoarea despăgubirilor solicitate.

Instanța va stabili valoarea despăgubirilor pe baza evaluării cererii dumneavoastră și având în vedere valoarea pierderii materiale, gravitatea și natura infracțiunii, suferința fizică provocată, mutilarea și invaliditatea permanentă, nivelul și caracterul public al prejudiciului moral, precum și prejudiciul de natură psihologică.

Daunele directe vor fi evaluate la nivelul prețurilor asumate în cadrul urmăririi penale.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

Nu vi se vor percepe taxe pentru depunerea unei cereri în cadrul unei proceduri penale.

În cazul în care considerați că nu ați fost despăgubit integral pentru prejudiciu, aveți dreptul să solicitați despăgubiri astfel cum este prevăzut în Codul de procedură civilă (Civilprocesa likums). În contextul stabilirii valorii despăgubirilor, se impun a fi avute în vedere despăgubirile primite ca urmare a procedurilor penale.

La depunerea cererii de despăgubire în cadrul unei proceduri civile, victima este scutită de plata taxei publice.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

În cazul în care protecția drepturilor și intereselor unui minor este grevată sau nu este asigurată, ori reprezentantul depune o cerere motivată, persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) decide asupra numirii unui avocat care să reprezinte victima minoră. În situații excepționale, în cazul în care protecția drepturilor și intereselor persoanei în cadrul procedurilor penale nu poate fi asigurată în alt mod, persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) decide în sensul numirii unui avocat care să reprezinte un adult cu venituri mici sau având o situație defavorizată. Persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) desemnează un avocat și în situațiile în care niciuna dintre rude nu poate reprezenta victima. În aceste cazuri, Administrația pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija) acoperă onorariul avocatului pentru asigurarea asistenței juridice de stat în cadrul procedurilor penale.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

În cazul în care instanța pronunță o sentință de achitare, cererea de despăgubire în legătură cu infracțiunea nu va fi analizată. În cazul în care instanța nu vă analizează cererea, puteți depune o cerere de despăgubire astfel cum este prevăzut în Codul de procedură civilă.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

În cazul în care instanța nu vă analizează cererea, puteți depune o cerere de despăgubire astfel cum este prevăzut în Codul de procedură civilă.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului infracțiunii și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Hotărârile privind recuperarea despăgubirilor pentru daune ale victimei sunt puse în aplicare de executorii judecătorești înregistrați în instanță care inițiază executarea pe baza unei cereri scrise din partea recuperatorului, în virtutea unui titlu executoriu.

În vederea executării parțiale a unei hotărâri judecătorești privind recuperarea despăgubirilor pentru daune ale victimei, instanța emite un mandat de executare, la cererea victimei.

Recuperatorii de daune provenite din vătămări corporale care duc la dizabilități sau alte leziuni la adresa sănătății sau decesul unei persoane sunt scutiți de taxele de executare plătibile executorilor judecătorești înregistrați în instanță.

Executorul judecătoresc înregistrat în instanță, la inițiativa sa, efectuează acțiunile necesare și utilizează mijloacele și metodele prevăzute pentru executarea rapidă și eficientă a hotărârilor judecătorești. Executorul judecătoresc înregistrat în instanță va explica drepturile și obligațiile privind exercitarea cu bună-credință a drepturilor procedurale ale părților.

Ultima actualizare: 18/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.