Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Puteți solicita despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni prin introducerea unei acțiuni civile în cadrul unei proceduri penale. O acțiune civilă poate fi introdusă în etapa premergătoare judecății, prin înaintarea acesteia către persoana responsabilă de efectuarea cercetării din etapa premergătoare judecății sau către procuror, iar atunci când cauza este audiată, prin prezentarea sa în fața instanței. În cazul în care o acțiune civilă nu a fost introdusă sau nu a fost analizată în cursul procedurii penale, puteți introduce o acțiune civilă în cadrul procedurii civile.

În ce moment al procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

O acțiune civilă poate fi introdusă în orice moment al procedurii penale, până la începerea analizării probelor de către instanță.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Prin introducerea unei acțiuni civile puteți solicita despăgubiri pentru daune materiale sau morale suferite ca urmare a infracțiunii săvârșite de către suspect sau acuzat. Acțiunea dumneavoastră civilă trebuie să precizeze suma exactă solicitată, precum și să menționeze circumstanțele care o susțin.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există niciun formular special pentru acțiunile civile. Se aplică numai cerințele generale privind documentele de procedură prezentate în fața instanței.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Trebuie să prezentați probe scrise, materiale sau alte probe care să susțină valoarea daunelor suferite.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

O acțiune civilă introdusă în fața unei instanțe având ca obiect despăgubiri pentru daune materiale și morale suferite ca urmare a unei infracțiuni este scutită de taxa de timbru.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Da, cetățenii Republicii Lituania, cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene și alte persoane fizice care au reședința legală în Republica Lituania și în alte state membre ale Uniunii Europene au dreptul la asistență juridică secundară în cauzele având ca obiect despăgubiri pentru daune suferite ca urmare a unor infracțiuni. Deciziile privind asigurarea asistenței juridice sunt adoptate de Serviciul de asistență juridică garantată de stat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

În ce caz va respinge instanța penală cererea mea sau când va refuza să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

O acțiune civilă este respinsă în cazul în care nu există dovezi ale participării acuzatului la săvârșirea infracțiunii.

O acțiune civilă nu face obiectul analizei în cazul în care acuzatul este achitat pe fondul faptului că nu a fost săvârșită nicio faptă care conține elementele constitutive ale unei infracțiuni sau contravenții sau în cazul în care reclamantul în materie civilă sau reprezentantul acestuia nu participă la audierile în fața instanței. În astfel de cazuri, reclamantul în materie civilă are dreptul de a introduce o acțiune în cadrul procedurii civile.

În situații excepționale, în cazul în care nu este posibilă cuantificarea cu precizie a sumei care trebuie acordată, fiind necesare materiale suplimentare, instanța poate recunoaște dreptul reclamantului în materie civilă de a-i fi satisfăcută cererea în contextul pronunțării unei condamnări și al transferului sumei solicitate în cerere în procedura civilă.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Da, puteți contesta o astfel de decizie a instanței de judecată în fața unei curți de apel în conformitate cu procedura prevăzută în Codul de procedură penală (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului infracțiunii și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Atunci când hotărârea de acordare a despăgubirilor pentru daune devine definitivă, aveți dreptul să obțineți un mandat de executare, pe care îl puteți prezenta executorului, care va dispune recuperarea sumei. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile, asistența juridică secundară garantată de stat poate fi asigurată și în timpul procedurilor de executare.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.