Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului din partea autorului infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

Se pot solicita despăgubiri în cadrul unei acțiuni penale. Dacă doriți să solicitați despăgubiri din partea unei persoane care a dobândit calitatea de suspect într-un dosar penal, trebuie să completați formularul de cerere de compensare (Verzoek tot schadevergoeding). Informații și sfaturi privind completarea formularului sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland, care vă poate ajuta să evaluați pierderile sau daunele suferite.

De asemenea, puteți solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii în cadrul unei acțiuni civile, la care, de obicei, se recurge doar atunci când nu s-au putut obține despăgubiri în alte moduri.

În ce etapă a acțiunii penale trebuie să prezint cererea?

Dacă procurorul decide trimiterea în judecată a persoanei care a dobândit calitatea de suspect, începe acțiunea penală. Veți primi prin poștă formularul de cerere de compensare. Ministerul Public vă va solicita ca, în termen de 14 zile, să trimiteți înapoi formularul completat. Dacă nu puteți să trimiteți înapoi formularul completat în termenul de 14 zile, trebuie să contactați biroul de asistență pentru victime, Slachtofferloket, și să solicitați prelungirea termenului.

Informații și sfaturi în acest sens sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

În formularul de cerere de compensare trebuie să precizați pierderile suferite. Pierderile materiale, adică pierderile care pot fi exprimate în termeni financiari, trebuie menționate la punctul 4a al formularului. Dacă vi s-au provocat și traume psihologice și/sau leziuni fizice, puteți solicita despăgubiri pentru daunele morale cauzate de durerea și suferința ulterioare incidentului. Daunele morale trebuie menționate la punctul 4b al formularului. La punctul 4c al formularului trebuie menționate daunele emoționale, și anume durerea, suferința și prejudiciile de agrement provocate unei persoane atunci când cineva drag moare sau este rănit. În unele cazuri, ruda apropiată a unei victime decedate sau o rudă a unei victime care a suferit vătămări grave și permanente poate obține despăgubiri pentru daune emoționale.

Informații suplimentare privind completarea formularului sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland, care vă poate ajuta să evaluați pierderile sau daunele suferite.

Dacă nu dumneavoastră sunteți victima, dar ați suportat costuri pentru a ajuta victima (de exemplu, costuri de deplasare, costuri medicale sau o factură pentru reparații), puteți, de asemenea, să declarați aceste costuri prin completarea unui formular. Într-un astfel de caz, nu utilizați formularul de „cerere de compensare” destinat victimelor, ci solicitați biroului local de asistență pentru victime, Slachtofferloket, să vă pună la dispoziție un formular specific.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Dacă doriți să solicitați despăgubiri din partea unei persoane care a dobândit calitatea de suspect într-un dosar penal, trebuie să completați formularul de cerere de compensare. Informații suplimentare privind completarea formularului sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea?

Informații și sfaturi în acest sens sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

Informații privind taxele judiciare și alte costuri sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland.

Pot beneficia de asistență judiciară înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență judiciară dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Informații privind asistența judiciară înainte de procedură și/sau în timpul procedurii sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Informații și sfaturi în acest sens sunt publicate pe site-ul web al organizației Slachtofferhulp Nederland.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Da, puteți contesta o astfel de decizie.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

Punerea în executare a unei pedepse va începe de îndată ce condamnarea autorului infracțiunii este definitivă. Dacă autorul infracțiunii trebuie să vă plătească despăgubiri, Ministerul Public va mandata agenția centrală de colectare judiciară, CJIB, să colecteze în numele dumneavoastră compensația care vă este datorată. Dacă autorul infracțiunii tot nu a plătit suma datorată la 8 luni de la emiterea deciziei de către procuror sau de la pronunțarea hotărârii de către instanță, guvernul vă poate vărsa o parte din despăgubiri sub forma unui avans. CJIB vă va informa în scris cu privire la aceasta. Dacă aveți întrebări cu privire la acordarea unui avans, vă rugăm să vă adresați organizației Slachtofferhulp Nederland.

Ultima actualizare: 26/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.