Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

O cerere poate fi introdusă numai în fața unei instanțe civile. Nu puteți introduce o acțiune în cadrul unui proces penal, însă există și alte modalități de a solicita despăgubiri în fața unei instanțe penale.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Procedurile civile împotriva autorului infracțiunii pot fi inițiate independent de procedurile penale aflate în curs de desfășurare. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că procedurile civile pot fi suspendate până la încheierea definitivă a procedurilor penale. În cazul în care înaintați cererea după încheierea procedurilor penale în care se pronunță condamnarea autorului infracțiunii, instanța civilă nu va mai dispune administrarea probelor și va accepta hotărârile instanței penale ca fiind un fapt dovedit.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

Puteți solicita despăgubiri în fața unei instanțe civile atât în ceea ce privește pierderea reală, cât și beneficiul nerealizat. Trebuie să precizați sumele pe care doriți să le obțineți de la autorul infracțiunii și să explicați ce reprezintă acestea, precum și modul în care le-ați calculat.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există un formular specific pentru aceste cereri.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Dacă prezentați o condamnare, nu trebuie să dovediți nimic. Constatările instanței penale au caracter obligatoriu pentru instanța civilă. Puteți solicita despăgubiri mai mari, însă va trebui să dovediți că cererea dumneavoastră este întemeiată. Printre dovezile care confirmă validitatea cererii dumneavoastră se numără declarații ale martorilor și documente cum ar fi facturi sau avize.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

În general, se percep taxe judiciare pentru intentarea unui proces civil. Cu toate acestea, puteți solicita scutirea de la plata cheltuielilor de judecată dacă faceți dovada faptului că vă aflați în imposibilitatea de a le plăti.

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În situația în care nu vă puteți permite un avocat, puteți solicita numirea unui avocat din oficiu. Pentru aceasta, trebuie să depuneți o cerere în instanță și să completați un formular special în care să furnizați informații cu privire la situația dumneavoastră financiară.

Puteți solicita despăgubiri chiar dacă nu aveți reședința permanentă în Polonia.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Puteți introduce o cerere numai în fața unei instanțe civile. Instanța o va respinge dacă nu faceți dovada faptului că autorul infracțiunii a cauzat prejudiciul sau dacă nu faceți dovada valorii prejudiciului. Dacă atașați însă o hotărâre de condamnare prin care autorul infracțiunii a fost găsit vinovat, instanța civilă nu va putea să respingă cererea.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Puteți contesta hotărârea pronunțată de o instanță civilă de prim grad de jurisdicție (sąd cywilny I instancji) în fața unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție (sąd II instancji). Dacă nu sunteți reprezentat de un avocat, instanța vă va oferi informații cu privire la modul de formulare a unei căi de atac.

În cadrul acțiunii penale, puteți solicita despăgubiri în următoarele moduri:

  1. puteți solicita dispunerea unei măsuri compensatorii împotriva autorului infracțiunii (obligația de despăgubire pentru prejudiciul cauzat sau de reparare a daunelor produse); dacă punerea în aplicare a măsurii compensatorii întâmpină dificultăți majore, instanța poate în schimb să dispună ca autorul infracțiunii să plătească daune-interese punitive (nawiązka); puteți formula cererea oral, în cadrul unei audieri, sau în scris; cererea dumneavoastră va fi admisă în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat, și anume dacă este declarat vinovat de săvârșirea infracțiunii în urma căreia s-au produs daunele sau a fost cauzat prejudiciul;
  2. dacă autorul infracțiunii este condamnat și primește o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, instanța îl poate obliga la repararea, integrală sau parțială, a prejudiciului pe care vi l-a cauzat ca urmare a săvârșirii infracțiunii, cu excepția cazului în care dispune o măsură compensatorie;
  3. dacă procedura este întreruptă condiționat, instanța trebuie să îl oblige pe autorul infracțiunii la repararea, integrală sau parțială, a prejudiciului.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

Dacă autorul infracțiunii este obligat să repare prejudiciul, instanța vă va pune la dispoziție o copie a deciziei. Dacă autorul infracțiunii nu repară prejudiciul și a primit o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, puteți solicita executarea pedepsei.

Dacă acțiunea penală a fost întreruptă condiționat și autorul infracțiunii nu repară prejudiciul, se expune riscului reluării procedurii și condamnării. Instanța hotărăște cu privire la aceasta în cadrul unei ședințe de judecată la care puteți participa.

Hotărârea instanței civile prin care vi se acordă despăgubiri va fi executată o autoritate de aplicare a legii, și anume de un executor judecătoresc (komornik).

Ultima actualizare: 12/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.