În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

În cazul în care acuzatul își recunoaște vinovăția sau este declarat vinovat, instanța îi poate impune obligația de a vă acorda despăgubiri.  Veți fi contactat de instanță dacă a fost impusă obligația de a plăti despăgubiri. Dacă nu doriți despăgubiri, vă rugăm să informați (Crown Office and Procurator Fiscal Service) cât mai curând posibil.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Nu se aplică.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Nu se aplică.

Există un formular specific pentru astfel de acțiuni?

Nu se aplică.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Nu se aplică.

Există taxe judiciare sau alte costuri aferente acțiunii mele?

Nu se aplică.

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Nu se aplică.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Nu se aplică.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Nu se aplică.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.