Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez cererea în acest sens?

Mai întâi ar trebui să vă adresați poliției sau parchetului. Acestea au de asemenea obligația de a investiga cererile de despăgubire formulate de persoanele vătămate. Dacă nu beneficiați de asistența propriului dumneavoastră reprezentant legal în cursul procesului, procurorul trebuie, în general, să contribuie de asemenea la soluționarea cererii solicitantului împotriva autorului infracțiunii, dacă acest lucru este realizat în legătură cu un dosar penal.

În ce etapă a procedurii penale ar trebui să prezint cererea?

Cererea ar trebui prezentată cât mai devreme în cursul cercetării desfășurate de poliție, pentru ca aceasta să poată fi analizată și elementele de probă colectate. Cu toate acestea, este posibil ca cererea să fie prezentată chiar și înainte de începutul procedurii penale principale.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânzile)?

Dreptul suedez al răspunderii civile delictuale se bazează pe măsuri reparatorii — o persoană vătămată trebuie să fie pusă, în măsura posibilului, în aceeași situație financiară în care s-ar fi aflat dacă prejudiciul sau vătămarea corporală nu s-ar fi produs. Aceasta înseamnă că se pot solicita despăgubiri pentru toate pierderile financiare cauzate de prejudiciul sau de vătămarea corporală în cauză. Cu toate acestea, persoana vătămată are obligația de a limita prejudiciul, atunci când acest lucru este posibil.

Se pot acorda despăgubiri în următoarele cazuri:

  • vătămare corporală, care include cheltuieli (pentru asistență medicală etc.), despăgubirea pentru beneficiul nerealizat și pentru suferința fizică și psihică cu caracter temporar (durere și suferință), despăgubirea pentru diformități permanente (desfigurare) și pentru handicapuri permanente (incapacitate);
  • infracțiuni contra integrității corporale, atunci când infracțiunea vizează persoana, libertatea, liniștea și onoarea victimei și încălcarea drepturilor este gravă;
  • prejudicii materiale, de exemplu în urma furtului sau a deteriorării unor bunuri;
  • prejudiciul pur financiar, și anume prejudiciul pur financiar care rezultă, de exemplu, în caz de fraudă sau de delapidare.

Cererea ar trebui să fie inclusă în rubricile corespunzătoare, iar ulterior trebuie furnizat un rezumat al întregii cereri. Solicitantul are dreptul la dobândă începând cu data infracțiunii sau cu o dată ulterioară, și anume data la care s-a produs prejudiciul. Pentru ca instanța să se pronunțe în acest sens, este necesar să se formuleze și o cerere cu privire la dobânzi.

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Poliția și parchetul au formulare specifice pentru cererile de despăgubire de drept civil pe care le puteți utiliza.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Unele dintre elementele de probă necesare pentru obținerea de despăgubiri sunt incluse de obicei în cercetarea efectuată de poliție, acestea putând fi invocate de procuror în susținerea pretenției. De exemplu, acest lucru se aplică împrejurărilor în care a avut loc infracțiunea și prejudiciului cauzat prin săvârșirea infracțiunii.

Reclamantul trebuie să fie în măsură să prezinte elemente de probă cu privire la pretențiile sale, de exemplu, dovada cheltuielilor (chitanțe), a beneficiului nerealizat (dovada prejudiciului/a concediului medical și a venitului care nu a fost realizat), a prejudiciilor materiale (documente care atestă valoarea bunurilor distruse sau cheltuielile de reparare/deprecierea bunurilor deteriorate).

În cazul prejudiciilor cauzate printr-o faptă ilicită delictuală, reclamantul nu trebuie să prezinte niciun element de probă special. Despăgubirile acordate în cazul unei fapte ilicite delictuale se vor întemeia pe evaluarea infracțiunii.

Există taxe judiciare sau alte cheltuieli aferente cererii mele?

Nu; nu se percep niciun fel de taxe atunci când cererea în despăgubire este formulată în legătură cu o cauză penală.

Pot beneficia de asistență juridică înainte și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În calitate de reclamant/persoană vătămată, aveți dreptul să beneficiați de propria dumneavoastră asistență juridică în cursul procedurilor penale. De exemplu, acest lucru se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență grave, al infracțiunilor sexuale, al violenței domestice sau în alte cazuri în care există o nevoie clară de asistență. Dacă doriți să primiți o astfel de asistență juridică, puteți trimite o notificare în acest sens poliției sau parchetului, care va înainta cererea dumneavoastră către instanță care, la rândul său, va decide dacă vi se desemna sau nu vi se va desemna un avocat. Avocatul reclamantului poate oferi asistență și sprijin pe tot parcursul procesului și, de asemenea, acesta va formula și va urmări acțiunea în despăgubire. În cazul în care vi se desemnează un avocat al reclamantului, statul va suporta costurile aferente acestuia.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Este foarte neobișnuit ca instanța să respingă o acțiune în răspundere civilă delictuală formulată în legătură cu o cauză penală, chiar dacă acest lucru este în mod formal posibil.

Ceea ce se întâmplă uneori este că instanța separă procedurile aferente cauzei penale de cele aferente cauzei în răspundere civilă delictuală. Acest lucru se poate întâmpla dacă cererea de despăgubire este complexă sau nu a fost pregătită în mod adecvat, iar soluționarea procesului penal este întârziată din acest motiv. Separarea acestor chestiuni înseamnă că procesul penal va fi soluționat mai întâi, acțiunea în răspundere civilă delictuală fiind analizată de instanță ulterior. Ca urmare a acestui fapt, procurorul nu mai poate participa la acțiunea în răspundere civilă delictuală. În general, este mai bine pentru persoana vătămată ca acțiunea în răspundere civilă delictuală să fie suficient de bine pregătită astfel încât să poată fi soluționată împreună cu acțiunea penală.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare?

Instanța trebuie să dea întotdeauna instrucțiuni cu privire la modalitatea de a introduce o cale de atac. Aceste instrucțiuni stabilesc condițiile pentru introducerea căii de atac în situația relevantă.

Despăgubirile în baza unei polițe de asigurare nu fac de regulă obiectul acțiunii în răspundere civilă delictuală soluționate în instanță, ceea ce înseamnă că prejudiciul sau vătămarea corporală pot fi raportate societății de asigurare.

Următoarele dispoziții se aplică cu privire la despăgubirea pentru prejudiciile de natură penală. În cazul în care autorul infracțiunii are posibilitatea să plătească despăgubiri, cererea trebuie îndreptată întotdeauna mai întâi împotriva acestuia. În cazul în care autorul infracțiunii nu are posibilitatea să plătească, iar persoana vătămată nu poate fi despăgubită în alt mod pentru prejudiciul sau vătămarea corporală pe care le-a suferit, despăgubirea pentru prejudiciile de natură penală poate fi plătită chiar și atunci când persoana vătămată nu a introdus o acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva autorului infracțiunii.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și ce asistență pot primi în acest sens?

De îndată ce hotărârea a devenit definitivă, instanța o trimite Autorității suedeze competente în materie de executare silită (Kronofogden). În momentul respectiv, Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită vă va întreba dacă doriți asistență în legătură cu punerea în executare a cererii dumneavoastră. Dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită va investiga activele autorului infracțiunii. În cazul în care autorul infracțiunii este capabil să efectueze plata, vi se plăti despăgubirea solicitată. Cu toate acestea, dacă autorul infracțiunii se află în incapacitate de plată, veți primi o notificare din partea executorului judecătoresc. În cazul în care pentru prejudiciul sau vătămarea corporală suferite nu v-au fost acordate despăgubiri în temeiul asigurării dumneavoastră, pentru prejudiciile de natură penală aveți dreptul la despăgubiri din partea statului.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.