Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Informații cu privire la modul de depunere a unei cereri prin care se solicită despăgubiri de la autorul infracțiunii

Sediul materiei în legislația UE este Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului („Directiva privind drepturile victimelor”).

Articolul 16 din Directiva privind drepturile victimelor prevede că toate victimele criminalității au dreptul de a obține o decizie privind obținerea de despăgubiri de la autorul infracțiunii în cadrul acțiunii penale.

Aici puteți găsi informații despre cum puteți solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii în cursul procesului (în cursul acțiunii penale).

Pentru a găsi informații relevante pentru cazul dumneavoastră ar trebui să consultați informațiile oferite de țara din UE în care se va desfășura acțiunea penală.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a obține informații detaliate pe această temă aplicabile în țara respectivă.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.