Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Pravico imate, da se z vložitvijo odškodninskega zahtevka pridružite kazenskemu pregonu storilca. V takem primeru lahko sodišče v končni odločbi poleg kazni storilcu naloži tudi obveznost plačila odškodnine. Poleg tega lahko pravico do odškodnine uveljavljate tudi samostojno, in sicer v civilnem postopku.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Kadar koli do prve glavne sodne obravnave, do pridobivanja dokazov.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Oškodovanec mora točno obrazložiti, kaj želi doseči z zahtevkom, ter zahtevati odškodnino in z dokazili dokazati posamezno povzročeno škodo.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Ne.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Sami odločate, katera dokazila v podporo svojim trditvam boste predložili sodišču. Seveda so izčrpni in prepričljivi dokazi predpogoj za odločitev v vašo korist.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Ne.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Da, vendar sami nosite stroške.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Če niste dokazali zneska škode ali če bi se zaradi potrebnega pridobivanja dokazov podaljšal kazenski postopek. V tem primeru vas bo sodišče z vašo zahtevo napotilo na pravna sredstva civilnega prava.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Pravico do pritožbe imate, dokler ni izdana odločba o odškodnini.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Če storilec kaznivega dejanja ne stori, kar mu je bilo odrejeno, lahko na sodišču zahtevate, da sodno odločbo izvrši sodni izvršitelj.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.