Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Odškodninski zahtevek se lahko vloži pri civilnem sodišču (Qorti Ċivili).

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Zahtevek vložite skupaj z ostalimi vlogami.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Zahtevek za odškodnino za materialno škodo lahko vložite skupaj z dokazili.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Posebnega obrazca ni.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Dokazila o prihodkih, računi, ocene in druga ustrezna dokazila.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Da, vendar so ti minimalni.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Da, lahko dobite pravno pomoč.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

V primeru oprostitve.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Po možnosti s posredovanjem državnega tožilstva.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Odvetnik, ki nudi brezplačno pravno pomoč, pomaga to zagotoviti z izdajo predpisanih in zakonskih sklepov o izvršbi (na primer sklep o rubežu, odredba o zasegu itd.).

Zadnja posodobitev: 19/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.