Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Odškodnina se lahko uveljavlja v okviru kazenskega postopka. Če želite uveljavljati odškodnino od obdolženca v kazenski zadevi, lahko izpolnite zahtevek za odškodnino (Verzoek tot schadevergoeding). Informacije in nasveti o tem, kako izpolniti zadevni obrazec, so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland. Organizacija Slachtofferhulp Nederland vam lahko pomaga opredeliti škodo.

Odškodnino zoper storilca kaznivega dejanja je mogoče uveljavljati tudi v civilnem postopku. Tak postopek se običajno začne šele, ko se je izkazalo, da odškodnine ni mogoče dobiti na drugačen način.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Če se državni tožilec odloči, da bo osumljenca kazensko preganjal, se začne kazenski postopek. V tem primeru boste obrazec zahtevka za odškodnino prejeli po pošti. Državno tožilstvo vas bo pozvalo, da izpolnjeni obrazec vrnete v 14 dneh. Če obrazca ne morete vrniti v 14 dneh, se obrnite na urad za podporo žrtvam (Slachtofferloket) in zaprosite za podaljšanje.

Informacije in nasveti o tem so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

V obrazcu zahtevka za odškodnino navedite škodo, ki ste jo utrpeli. Materialno škodo, tj. škodo, ki se lahko izrazi v finančnem smislu, navedite v točki 4a obrazca. Če imate tudi psihološke in/ali fizične težave, lahko zahtevate odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki sta vam jo povzročila bolečina in trpljenje po neljubem dogodku. Takšno nepremoženjsko škodo je treba navesti v točki 4b obrazca. V točki 4c obrazca navedite čustveno škodo: duševno bolečino, žalovanje in zmanjšanje življenjske aktivnosti, ki jih utrpi oseba, kadar njen bližnji umre ali je poškodovan. Odškodnino za čustveno škodo lahko v nekaterih primerih dobijo svojci preminule žrtve ali sorodnik žrtve, ki trpi za hudo in trajno poškodbo.

Dodatne informacije o tem, kako izpolniti obrazec, so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland. Organizacija Slachtofferhulp Nederland vam lahko pomaga opredeliti škodo.

Če sami niste žrtev, vendar ste krili stroške za žrtev (na primer potne stroške, stroške zdravljenja ali račun za popravilo), lahko obrazec uporabite tudi za prijavo teh stroškov. V tem primeru take škode ne prijavljajte na obrazcu zahtevka žrtve, temveč zaprosite za obrazec pri svojem lokalnem uradu za podporo žrtvam.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Če želite uveljavljati odškodnino zoper obdolženca v kazenski zadevi, lahko izpolnite obrazec zahtevka za odškodnino. Dodatne informacije o tem, kako izpolniti obrazec, so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Informacije in nasveti o tem so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Informacije o sodnih taksah in drugih stroških so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Informacije o pravni pomoči pred in/ali med postopkom so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Informacije in nasveti o tem so na voljo na spletišču nizozemske organizacije za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Da, zoper tako odločbo se lahko pritožite.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Kazen se začne izvrševati takoj, ko je storilec kaznivega dejanja pravnomočno obsojen. Če vam mora storilec kaznivega dejanja plačati odškodnino, bo državno tožilstvo naročilo centralnemu uradu za sodno izterjavo (Centraal Justitieel Incassobureau), da v vašem imenu izterja odškodnino. Če storilec kaznivega dejanja ne plača dolgovanega zneska v 8 mesecih po odločbi državnega tožilca ali sodišča, vam lahko država plača del odškodnine v obliki predplačila. Centralni urad za sodno izterjavo vas bo o tem pisno obvestil. Če imate kakršna koli vprašanja o prejemu predplačila, se obrnite na nizozemsko organizacijo za pomoč žrtvam Slachtofferhulp Nederland.

Zadnja posodobitev: 26/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.