Kwistjonijiet tal-familja u wirt

Informazzjoni ġuridika rigward materji familjari għal kwistjonijiet transfruntiera fl-UE.

Uri aktarUri inqas

Il-liġi tal-familja tittratta materji bħaż-żwieġ, id-divorzji, l-adozzjoni tat-tfal, u diversi kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltà tal-ġenituri (il-kustodja, id-drittijiet ta’ aċċess, eċċ.).