Χρήματα/Χρηματικές απαιτήσεις

Πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τις διαδικασίες, τα τέλη και τα έντυπα που αφορούν τις χρηματικές απαιτήσεις.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Στις υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση μπορεί να εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αστικές και εμπορικές διαφορές για την έγερση χρηματικών αξιώσεων και την εκτέλεση διαταγών πληρωμής ή την επιβολή των κανόνων περί αφερεγγυότητας.