Rahavaateet

Tietoa rahavaateisiin liittyvästä lainsäädännöstä, menettelyistä, maksuista ja lomakkeista.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Siviili- ja kauppaoikeudellisia riita-asioita koskevaa EU:n lainsäädäntöä voidaan soveltaa rajat ylittävissä asioissa, jotka liittyvät saatavien perintään, maksumääräysten täytäntöönpanoon tai maksukyvyttömyyteen.