Roszczenia pieniężne

Informacje dotyczące ustawodawstwa, postępowania, opłat i formularzy w dziedzinie roszczeń pieniężnych

WięcejMniej

Prawo unijne dotyczące postępowania spornego w sprawach cywilnych i gospodarczych może być wykorzystane w sprawach z elementem obcym na potrzeby dochodzenia należnych wierzytelności, wykonania nakazu zapłaty lub przeprowadzenia postępowania upadłościowego.