Признаване и принудително изпълнение на съдебни решения

Ако даден съд се е произнесъл (посредством съдебно решение), че дадено лице трябва да ви изплати определена парична сума или да предприеме определено  действие и това не се е случило или вие не сте получили парите, вие можете да се обърнете към съда за принудително изпълнение на съдебното решение.